ORDIN nr. 654 din 30 mai 2018pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 654 din 30 mai 2018
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.454 din 2 iulie 2018
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.766 din 11 iunie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 6 iulie 2018  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Gheorghița-Daniela Barbu,
  secretar de stat
   +  ANEXĂ*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEISocietatea „Uzina Mecanică Mija“ - S.A.Comuna I.L. Caragiale, județul DâmbovițaCod unic de înregistrare: RO 2978636
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2018
  ----