ORDIN nr. 846/1.106/2018pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 846 din 3 iulie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.106 din 29 iunie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 5 iulie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 7.420 din 29 iunie 2018 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.820 din 29 iunie 2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 382, 397 și 398 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „382W60057003J05AB04RIBAVIRINUMREBETOL 200 mgCAPS.200 mgMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X 140 CAPS. (BLIST. PVC/PE/PVDC)P-RF/R1401,9328572,3596435,522428
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  397W59948001J05AR10LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM**KALETRA 200 mg/50 mgCOMPR. FILM.200 mg/50 mgABBVIE LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 120 COMPR. FILM.PR12011,83366613,2166660,000000
  398W59947002J05AR10LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM**KALETRA 80 mg/ml + 20 mg/mlSOL. ORALĂ80 mg/ml + 20 mg/mlABBVIE LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 5 FLAC. MULTIDOZĂ DIN TPE X 60 ML + 5 SERINGI GRADATE A 5 MLPR5243,736000273,3020000,000000“
  2. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 513 se introduc zece noi poziții, pozițiile 514-523, cu următorul cuprins:
  514W61374009J05AB04RIBAVIRINUMRIBAVIRINA AUROBINDO 200 mgCOMPR. FILM.200 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 168 COMPR. FILM.PRF1681,6107141,9663690,000000
  515W57505004J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.PR1580,650000671,0600000,000000
  516W57505005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.PR10553,645000607,2890000,000000
  517W57505008J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SOL. INJ.PR10168,193000187,1460000,000000
  518W57505010J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR1360,390000430,9800000,000000
  519W57505011J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR10333,388000367,2080000,000000
  520W57505013J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR1690,780000791,1000000,000000
  521W57505014J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR10663,775000727,3310000,000000
  522W57505016J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.PR11.351,5500001.511,3400000,000000
  523W57505017J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.PR101.324,5500001.447,5760000,000000
  3. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 413 se abrogă.4. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 506 se introduc douăzeci și una de noi poziții, pozițiile 507-527, cu următorul cuprins:
  507W63064006L01AA09BENDAMUSTINUM**1BENDAMUSTINA MYLAN 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CAPACITATEA DE 50 ML, CARE CONȚINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂPR5739,594000813,7880000,000000
  508W63064002L01AA09BENDAMUSTINUM**1BENDAMUSTINA MYLAN 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CAPACITATEA DE 20 ML, CARE CONȚINE 25 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂPR5189,386000214,0620000,000000
  509W62548005L01AA09BENDAMUSTINUM**1BENDAMUSTINA ACCORD 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG BENDAMUSTINĂPR5740,990000815,3100000,000000
  510W62432002L01AA09BENDAMUSTINUM **1BENDAMUSTINA ZENTIVA 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 25 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂPR5191,764000216,6520000,000000
  511W62432006L01AA09BENDAMUSTINUM **1BENDAMUSTINA ZENTIVA 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML, CU PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂPR5749,060000824,1060000,000000
  512W42165001L01XC07BEVACIZUMABUM**1 ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.S11.130,8900001.270,8200000,000000
  513W42165002L01XC07BEVACIZUMABUM **1 ΩAVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.S14.372,9500004.804,6700000,000000
  514W57560002L01XC11IPILIMUMABUM **1 ΩYERVOY 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBBMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 40 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (200 MG IPILIMUMAB)PR161.909,92000067.520,0500000,000000
  515W57560001L01XC11IPILIMUMABUM **1 ΩYERVOY 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBBMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (50 MG IPILIMUMAB)PR115.499,98000016.933,1500000,000000
  516W60245001L01XC13PERTUZUMABUM **1PERJETA 420 mgCONC. PT. SOL. PERF.420 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 14 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ X 420 MG PERTUZUMABPR111.448,31000012.516,8200000,000000
  517W62021001L01XC18PEMBROLIZUMABUM **1 ΩKEYTRUDA 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIEFLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CE CONȚINE 50 MG PEMBROLIZUMABPR17.605,8700008.328,5600000,000000
  518W61463001L01XC21RAMUCIRUMABUM **1 ΩCYRAMZACONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDAAMBALAJ CU 2 FLACOANE A 10 MLPR22.651,9650002.909,7200000,000000
  519W63494002L01XC27OLARATUMAB **1LARTRUVO 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE CU 2 FLAC. DE 19 ML CE CONȚIN 190 MG OLARATUMABPR22.435,1500002.673,3900000,000000
  520W63120001L01XE33PALBOCICLIBUM **1IBRANCE 100 mgCAPS.100 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPSULEPR21788,516190861,3004760,000000
  521W63121001L01XE33PALBOCICLIBUM **1IBRANCE 125 mgCAPS.125 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPSULEPR21788,516190861,3004760,000000
  522W63119001L01XE33PALBOCICLIBUM **1IBRANCE 75 mgCAPS.75 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPSULEPR21788,516190861,3004760,000000
  523W63379002L01XX52VENETOCLAX **1VENCLYXTO 100 mgCOMPR. FILM.100 mgABBVIE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 14 COMPR. FILM.PR14241,157142265,5864280,000000
  524W63379003L01XX52VENETOCLAX **1VENCLYXTO 100 mgCOMPR. FILM.100 mgABBVIE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 112 COMPR. FILM. (4 CUTII X 28 COMPR. FILM.) AMBALAJ MULTIPLUPR112239,280625261,1568750,000000
  525W63379001L01XX52VENETOCLAX **1VENCLYXTO 100 mgCOMPR. FILM.100 mgABBVIE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 7 COMPR. FILM.PR7243,300000270,6471420,000000
  526W63377002L01XX52VENETOCLAX **1VENCLYXTO 10 mgCOMPR. FILM.10 mgABBVIE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 14 COMPR. FILM.PR1426,04428531,1135710,000000
  527W63378002L01XX52VENETOCLAX **1VENCLYXTO 50 mgCOMPR. FILM.50 mgABBVIE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. DIN AL. DIN PVC/PE/PCTFE X 7 COMPR. FILM.PR7123,788571140,3800000,000000
  5. În anexa nr. 2, la secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 143 se introduc patru noi poziții, pozițiile 144-147, cu următorul cuprins:
  „144W63475001A10AE54COMBINAȚII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) **SULIQUA 100 unități/ml + 50 micrograme/mlSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT100 unități/ml + 50 micrograme/mlSANOFI - AVENTIS GROUPEFRANȚACUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPLUTE X 3 ML SOLUȚIEPRF5158,930000180,8640000,000000
  145W61462002A10BJ05DULAGLUTIDUM **TRULICITY 1,5 mg/0,5 mlSOL. INJ. ÎN PEN PREUMPLUT1,5 mg/0,5 mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDAAMBALAJ MULTIPLU: 12 (3 PACHETE A CÂTE 4) PENURI PREUMPLUTE CU 0,5 ML SOL.PRF1288,858333100,0350000,000000
  146W60940001A10BK03EMPAGLIFLOZINUM **JARDIANCE 10 mgCOMPR. FILM.10 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE X BLISTERE PERFORATE DIN PVC/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 COMPRIMATE FILMATE (30 X 1)PRF305,5650006,7936660,000000
  147W60941001A10BK03EMPAGLIFLOZINUM **JARDIANCE 25 mgCOMPR. FILM.25 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE X BLISTERE PERFORATE DIN PVC/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 COMPRIMATE FILMATE (30 X 1)PRF305,5650006,7936660,000000“
  6. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 9 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 10-18, cu următorul cuprins:
  10W57505004J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.PR1580,650000671,0600000,000000
  11W57505005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.PR10553,645000607,2890000,000000
  12W57505008J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SOL. INJ.PR10168,193000187,1460000,000000
  13W57505010J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR1360,390000430,9800000,000000
  14W57505011J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR10333,388000367,2080000,000000
  15W57505013J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR1690,780000791,1000000,000000
  16W57505014J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR10663,775000727,3310000,000000
  17W57505016J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.PR11.351,5500001.511,3400000,000000
  18W57505017J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.PR101.324,5500001.447,5760000,000000
  7. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 9 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 10-18, cu următorul cuprins:
  10W57505004J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.PR1580,650000671,0600000,000000
  11W57505005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.PR10553,645000607,2890000,000000
  12W57505008J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SOL. INJ.PR10168,193000187,1460000,000000
  13W57505010J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR1360,390000430,9800000,000000
  14W57505011J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.PR10333,388000367,2080000,000000
  15W57505013J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR1690,780000791,1000000,000000
  16W57505014J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.PR10663,775000727,3310000,000000
  17W57505016J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.PR11.351,5500001.511,3400000,000000
  18W57505017J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.PR101.324,5500001.447,5760000,000000
  8. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subprogramul P6.23 „Neuropatia optică ereditară Leber“ se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.24 „Amiotrofia spinală musculară“, cu următorul cuprins:
  „1W64093001M09AX07NUSINERSENUM **1SPINRAZA 12 mgSOL INJ.2,4 mg/mlBIOGEN IDEC LTDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DE 5 ML CE CONȚINE 12 MG NUSINERSENPR1312.600,590000340.773,2400000,000000“
  9. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 301 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 302-310, cu următorul cuprins:
  302W57505004J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.PR1580,650000671,0600000,000000
  303W57505005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.PR10553,645000607,2890000,000000
  304W57505008J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg./ml.SOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML. SOL. INJ.PR10168,193000187,1460000,000000
  305W57505010J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg./ml.SOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ.PR1360,390000430,9800000,000000
  306W57505011J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg./ml.SOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ.PR10333,388000367,2080000,000000
  307W57505013J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ.PR1690,780000791,1000000,000000
  308W57505014J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALA**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ.PR10663,775000727,3310000,000000
  309W57505016J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML. SOL. INJ.PR11.351,5500001.511,3400000,000000
  310W57505017J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML. SOL. INJ.PR101.324,5500001.447,5760000,000000
  10. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 202 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 203-211, cu următorul cuprins:
  203W57505004J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML. SOL. INJ.PR1580,650000671,0600000,000000
  204W57505005J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML. SOL. INJ.PR10553,645000607,2890000,000000
  205W57505008J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML. SOL. INJ.PR10168,193000187,1460000,000000
  206W57505010J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ.PR1360,390000430,9800000,000000
  207W57505011J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALA**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ.PR10333,388000367,2080000,000000
  208W57505013J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ.PR1690,780000791,1000000,000000
  209W57505014J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ.PR10663,775000727,3310000,000000
  210W57505016J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL. INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML. SOL. INJ.PR11.351,5500001.511,3400000,000000
  211W57505017J06BA01IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**GAMMANORM 165 mg/mlSOL INJ.165 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.PR101.324,5500001.447,5760000,000000
  11. În anexa nr. 4, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:
  „4W64430001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilăSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION S.P.A.ITALIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRAREPR11.168,2600000,0000000,000000“
  12. În anexa nr. 4, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:
  „4W64430001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilăSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION S.P.A.ITALIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRAREPR11.168,2600000,0000000,000000“
  13. În anexa nr. 4, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:
  „4W64430001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilăSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION S.P.A.ITALIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRAREPR11.168,2600000,0000000,000000“
  14. În anexa nr. 4, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:
  „4W64430001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilăSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION S.P.A.ITALIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRAREPR11.168,2600000,0000000,000000“
  15. În anexa nr. 4, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:
  „4W64430001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilăSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION S.P.A.ITALIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRAREPR11.168,2600000,0000000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna iulie 2018.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Liliana Maria Mihai
  ----