ORDIN nr. 598 din 20 iunie 2018privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale evaluare impact și controlul poluării nr. 88.714/DN/1.803/2018,ținând seama de prevederile art. 7 lit. r),art. 8 lit. i) și art. 42 lit. b) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 29 alin. (2) din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare I a ariilor din zone și aglomerări, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 elaborează plan de calitate a aerului sau, după caz, plan integrat de calitate a aerului, iar unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 elaborează plan de menținere a calității aerului.  +  Articolul 4Încadrarea în regimul de gestionare I sau II a ariilor din zone și aglomerări s-a realizat luând în considerare atât încadrarea anterioară în regimuri de gestionare, cât și rezultatele obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate în perioada 2017-aprilie 2018, cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului.  +  Articolul 5Măsurile din planurile de menținere a calității aerului demarate ca urmare a încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zone și aglomerări realizate conform Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.206/2015 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, se implementează pe toată perioada pentru care au fost asumate.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.206/2015 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 8 septembrie 2015.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  București, 20 iunie 2018.Nr. 598.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării
  în regimul de gestionare I a ariilor din zone și aglomerări
  Aglomerare/zonaPoluanți
  Dioxid de azot și oxizi de azot (NO_2/NO_x)Particule în suspensie (PM10)Particule în suspensie (PM2,5)Benzen (C_6H_6)
  municipiul Bucureștivvvv
  municipiul Bacăuv   
  municipiul Brăilav   
  municipiul Brașovvv  
  municipiul Constanțav   
  municipiul Cluj-Napocavv  
  municipiul Craiovavv  
  municipiul Galațiv   
  municipiul Iașivv  
  municipiul Pitești v  
  municipiul Ploieștivv v
  municipiul Timișoara v  
  orașul Măgurele (județul Ilfov) v  
  comuna Brazi, județul Prahovav  v
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma
  încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări
  Aglomerare/ZonaPoluanți
  Dioxid de azot și oxizi de azot (NO_2/NO_x)Particule în suspensie (PM10, PM_2,5)Benzen (C_6H_6)Nichel (Ni)Dioxid de sulf (SO_2)Monoxid de carbon (CO)Plumb (Pb)Arsen (As)Cadmiu (Cd)
  Aglomerare
  municipiul Bacău vvvvvvvv
  municipiul Baia Marevvvvvvvvv
  municipiul Brașov  vvvvvvv
  municipiul Brăila vvvvvvvv
  municipiul București   vvvvvv
  municipiul Cluj-Napoca  vvvvvvv
  municipiul Constanța vvvvvvvv
  municipiul Craiova  vvvvvvv
  municipiul Galați vvvvvvvv
  municipiul Iași  vvvvvvv
  municipiul Piteștiv vvvvvvv
  municipiul Ploiești   vvvvvv
  municipiul Timișoarav vvvvvvv
  Zona (delimitarea administrativă a județului)
  Albavvvvvvvvv
  Aradvvvvvvvvv
  Argeșvv (cu excepția municipiului Pitești)vvvvvvv
  Bacăuv(cu excepția municipiului Bacău)vvvvvvvv
  Bihorvvvvvvvvv
  Bistrițavvvvvvvvv
  Botoșanivvvvvvvvv
  Brașovv(cu excepția municipiului Brașov)v(cu excepția municipiului Brașov)vvvvvvv
  Brăilav(cu excepția municipiului Brăila)vvvvvvvv
  Buzăuvvvvvvvvv
  Caraș-Severinvvvvvvvvv
  Călărașivvvvvvvvv
  Clujv(cu excepția municipiului Cluj-Napoca)v(cu excepția municipiului Cluj-Napoca)vvvvvvv
  Constanțav (cu excepția municipiului Constanța)vvvvvvvv
  Covasnavvvvvvvvv
  Dâmbovițavvvvvvvvv
  Doljv(cu excepția municipiului Craiova)v(cu excepția municipiului Craiova)vvvvvvv
  Galațiv(cu excepția municipiului Galați)vvvvvvvv
  Giurgiuvvvvvvvvv
  Gorjvvvvvvvvv
  Harghitavvvvvvvvv
  Hunedoaravvvvvvvvv
  Ialomițavvvvvvvvv
  Iașiv(cu excepția municipiului Iași)v(cu excepția municipiului Iași)vvvvvvv
  Ilfovvv(cu excepția orașului Măgurele)vvvvvvv
  Maramureșvvvvvvvvv
  Mehedințivvvvvvvvv
  Mureșvvvvvvvvv
  Neamțvvvvvvvvv
  Oltvvvvvvvvv
  Prahovav(cu excepția municipiului Ploiești și comunei Brazi)v(cu excepția municipiului Ploiești)v(cu excepția municipiului Ploiești și comunei Brazi)vvvvvv
  Satu Marevvvvvvvvv
  Sălajvvvvvvvvv
  Sibiuvvvvvvvvv
  Suceavavvvvvvvvv
  Teleormanvvvvvvvvv
  Timișvv(cu excepția municipiului Timișoara)vvvvvvv
  Tulceavvvvvvvvv
  Vasluivvvvvvvvv
  Vâlceavvvvvvvvv
  Vranceavvvvvvvvv
  ------