ORDIN nr. 840 din 29 iunie 2018privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 29 iunie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 7.376 din 29.06.2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale, din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Pozițiile nr. 2615, 2616, 2631, 2632 și 6149 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObs.Denumire produsFormăConcentrațieFirmă/țarăDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  „2615W60940001 JARDIANCE 10 mgCOMPR. FILM.10 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH - GERMANIAEMPAGLI-FLOZINCutie x blistere perforate din PVC/Al pentru eliberarea unei unități dozate x 30 comprimate filmate (30 x 1)A10BK03MIinovativ151.77166.95203.81  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  2616W60941001 JARDIANCE 25 mgCOMPR. FILM.25 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH - GERMANIAEMPAGLI-FLOZINCutie x blistere perforate din PVC/Al pentru eliberarea unei unități dozate x 30 comprimate filmate (30 x 1)A10BK03MIinovativ151.77166.95203.81  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  .............
  2631W59948001 KALETRA 200 mg/ 50 mgCOMPR. FILM.200 mg/50 mgABBVIE LTD - MAREA BRITANIELOPINAVI-RUM + RITONAVIRUMCutie x 1 flacon din HPDE x 120 comprimate filmate (3 ani)J05AR10MIinovativ1390.051420.041586.00  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  2632W59947002 KALETRA 80 mg/ml + 20 mg/mlSOL. ORALĂ80 mg/ml + 20 mg/mlABBVIE LTD - MAREA BRITANIELOPINAVI-RUM + RITONAVI-RUMCutie x 5 flacoane multidoză din polietilenă tereftalat (PET) de culoare brună x 60 ml însoțite de 5 seringi gradate x 5 ml (2 ani; maximum 6 săptămâni după prima deschidere a flaconului)J05AR10MIinovativ1188.681218.681366.51  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ........
  6149W61462002 TRULICITY 1.5 mg/ 0.5 mlSOL. INJ. ÎN PEN PRE-UMPLUT1.5 mg/ 0.5 mlELI LILLY NEDERLAND BV - OLANDADULAGLU-TIDUMAmbalaj multiplu: 12 (3 pachete x 4) penuri preumplute cu 0.5 ml soluție (2 ani)A10BJ05MIinovativ1036.301066.301200.42  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.“
  2. Poziția nr. 6162 se abrogă. 3. După poziția nr. 6341 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 6342-6343, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObs.Denumire produsFormăConcentrațieFirmă/țarăDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  „6342W61063002CUPRIPEN 250 mgCAPS.250 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAPENICILLAMINUMCutie x 3 blistere x 10 capsuleM01CC01MI29.7733.9444.39NCant. 43.200 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 8 februarie 2019.
  6343W62769001FRISIUM 10 mgCOMPR.10 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIACLOBAZAMUMCutie x 100 comprimate (3 ani)N05BA09MI25.5629.1438.11NCant. 4.000 cutiiPrețurile sunt valabile pana la data de 4 august 2018.“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 29 iunie 2018.Nr. 840.----