HOTĂRÂRE nr. 446 din 21 iunie 2018privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 29 iunie 2018  Având în vedere art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Apelor și Pădurilor și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Ilie Covrig,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 21 iunie 2018.Nr. 446.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Națională „Apele Române“
  prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor,
  prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat
  al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale)36904099Ministerul Apelor și Pădurilor
  2. Ordonator secundar de crediteRO 24326056Administrația Națională „Apele Române“
  3. Ordonator terțiar de credite
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnică AdresaValoare de inventar actualizată (lei)
  1637528.03.01Cursuri de apă de ord. I-VI din BH LitoralLungime cursuri de apă = 526 km, supr. luciu de apă = 473,7 ha județul Constanța, lung. curs apă = 392 km, sup. luciu apă = 70,01 ha județul TulceaȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea5.947.877
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnică AdresaValoare de inventar actualizată (lei)
  2637538.03.01Cursurile de apă din BH Dunăre aferent DA DobrogeaLungime cursuri de apă = 573,2 km, supr. luciu de apă = 491,7 ha județul Constanța și lung. curs apă = 198.8 km, sup. luciu apă = 62,85 ha județul TulceaȚara: România; județul: -; -; -; Nr: -; DADL - județul Tulcea + Constanța6.066.460
  3637558.03.02Fluviul Dunăre, ostroave, insuleOstrov (km - 375) la confluența brațului Măcin (km 237) = 138 km, suprafață luciu de apă = 1.816,68 ha;Țara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea19.873.440
  4637588.03.02Fluviul Dunăre, braț RăuLungime = 9 km, supraf. = 436,48 haȚara: România; județul: -; -; -; Nr: -; DA Dobrogea4.774.841
  5637598.03.02Fluviul Dunăre, braț Măcin, ostroave, insuleLungime 22 km, supraf. = 329 ha - județul Constanța; lung. - 75 km, sup. luciu apă = 932 ha = județul TulceaȚara: România; Județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea13.794.619
  6637608.03.01Fluviul Dunăre - Dunărea maritimăLung. = 29,5 km, supraf. = 1.097,47 haȚara: România; județul: Tulcea; -; - ; Nr: -; DA Dobrogea12.005.695
  7639008.03.03Lacul natural Iezerul ViileBH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 70 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea765.760
  8639028.16.07Diguri BH DunăreDig Ostrov-Dervent, Ldig = 1.244 m, h = 2,3 mȚara: România; județul: Constanța; comuna Ostrov; -; Nr: -; DA Dobrogea1.062.675
  9639038.03.03Lacul BugeacBH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 1.774 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea19.406.545
  10639108.03.03Lac Dunăreni (Mirleanu)BH Dunăre, lac natural liman fluviatil Sup. = 621 ha, volum = 51,91 mil. mcȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea6.793.385
  11639118.03.03Lacul OltinaBH Dunăre, lac natural liman fluviatil, sup. = 2.505 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea27.403.267
  12639128.03.03Lacul VederoasaBH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 150 ha, volum = 3,75 mil. mcȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea1.640.914
  13639138.03.03Lacul DomneascaBH Dunăre, lac natural liman fluviatil, sup. = 93 ha, volum = 3,204 mil. mcȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea1.017.367
  14639188.03.03Lacul IortmacBH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 187 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea2.045.673
  15639198.03.03Lacul HagieniSuprafață cuvetă lac = 602.802 mp; CF = 107066, UAT Limanu, BH Litoral, lac natural liman fluviomarinȚara: România; județul: Constanța; comuna Limanu; -; Nr: -; DA Dobrogea1.072.064
  16639208.03.03Balta MangaliaSuprafața cuvetă lac = 944.990 mp, CF nr. 110377, UAT Mangalia, BH Dunăre, lac natural de luncă prin dragaj (dig contur, stăvilar, stavilă desc. sig. tubulatură, valoare dragaj) mp; CF =Țara: România; județul: Constanța; municipiul Mangalia; -; Nr: -; 5.696.595
  17639218.03.03Lacul CeamurliaBH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 190 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea2.498.565
  18639228.03.03Lacul Conacu - NegreștiBH Dunăre, lac natural de luncă, sup. = 150 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea1.640.914
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnică AdresaValoare de inventar actualizată (lei)
  19639328.03.03Lacul TașaulBH Litoral, lac natural liman fluviomaritim, sup. = 2.335 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea25.543.564
  20639338.03.03Lacul SiutghiolBH Litoral, lac natural lagună, sup. = 1.900 ha (canal Siutghiol-Tăbăcărie, stăvilar Siutghiol, stăvilar Pescărie)Țara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea1.192.584
  21639348.03.03Lac natural TăbăcărieSuprafață cuvetă lac = 809.829 mp; CF = 227155, UAT Constanța, BH Litoral, lac natural liman fluviomarinȚara: România; județul: Constanța; MRJ Constanța; -; Nr: -; Dobrogea2.303.275
  22639358.03.03Lacul TechirghiolLac natural liman maritim, St = 12.567.088 mp, CF nr. 106806, UAT TechirghiolȚara: România; județul: Constanța; orașul Techirghiol; -; Nr: -; DA Dobrogea13.873.058
  23639368.03.03Lacul TatlageacBH Litoral, lac natural liman maritim sup. = 178 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea1.947.218
  24639378.03.03Lacul LimanulSuprafață cuvetă lac = 830.012 mp; CF = 107.060, UAT Limanu, BH Litoral, lac natural liman fluviomarinȚara: România; județul: Constanța; comuna Limanu; -; Nr: -; DA Dobrogea1.170.519
  25639388.03.03Lacul MangaliaSuprafață cuvetă lac = St = 2.191.236 mp; CF nr. 110363, UAT Mangalia, BH Litoral, lac natural fluviomaritim mp; CF =Țara: România; județul: Constanța; -;municipiul Mangalia; Nr: - 2.855.191
  26639398.03.03Lacul BaciuBH Dunăre, sup. = 130 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Ialomița Buzău1.422.126
  27639418.03.03Lacul CorbulBH Litoral, lac natural liman fluviomaritim sup. = 520 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DA Dobrogea5.688.503
  28639428.03.03Balta VederoasaBH Litoral, lac natural liman fluviatil sup. = 75 haȚara: România; județul: Constanța; comuna Aliman; -; Nr: -; DA Dobrogea820.457
  29639648.03.11Puțuri forate pentru urmărirea resursei de apă subteranăNr. foraje = 63, BH Litoral - 21 foraje, BH Dunăre - 42 forajeȚara: România; județul: Tulcea; -; - ; Nr: -; DADL774.858
  30639438.03.03Lacul AgigeaBH Litoral, lac natural liman fluviomaritim, sup. = 35 haȚara: România; județul: Constanța; comuna Aliman; -; Nr: -; DA Dobrogea382.88
  31639678.03.11Puțuri forate pentru urmărirea resursei subteraneNr. foraje = 57, BH Litoral - 48 foraje, BH Dunăre - 9 forajeȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DADL524.563
  32639998.03.05Apele maritime interioare - județul TulceaSupraf. = 27.553 haȚara: România; județul: Tulcea; -;- ; Nr: -; DADL301.414.060
  33640008.03.06Marea teritorialăSupraf. = 221.420,62 ha județul ConstanțaȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DADL2.422.214.931
  34640018.03.08Plaja cu destinație turistică, județul ConstanțaSupraf. = 216,6 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; Constanța3.898.143
  35640028.03.08Faleze, plaja neamenajată județul ConstanțaSupraf. = 12,7 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DADL138.930
  36640038.03.06Marea teritorială județul TulceaSupr. = 168.310 haȚara: România; județul: Tulcea; -;- ; Nr: -; DADL1.841.215.127
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnică AdresaValoare de inventar actualizată (lei)
  37640108.03.10Canal colector TulceaSt = 21.350 mp, Sconstr_C1- canal_colector_tronson_1 = 300 9 mp, Sconstr_C2- canal_colector_tronson_1 = 109 8 mp, Sconstr_C3-canal_colector_tronson_3 = 513 5 mp, Sconstr_C4-canal_colector_tronson_4 = 417 9 mp, CF nr. 39502, UAT TulceaȚara: România; județul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; DADL913.585
  38640168.03.10Canale de desecare lac TechirghiolCanal Movilița-Biruința, desc. Tatlageac, drenaje desec (D1, D2, D3, D4), aducțiuni (A1, A2), cond. refulare, vaneȚara: România; județul: Constanța; orașul Techirghiol; -; Nr: - ; DADL5.530.040
  39640178.03.10Foraje de desecare Lac TechirghiolS3, S1, P1, P5, P14, P16, S7, S8, S9, F13A, F12A, F12, F1, F5, F6, F7Țara: România; județul: Constanța; orașul Techirghiol; -; Nr: - ; DADL1.361.294
  40640188.16.01Stații de pompare pentru desecare lac TechirghiolSPD Eforie-Nord, SP2, SPD3, SPD2, SP Biruința, SPD5, Valea GospodărieiȚara: România; județul: Constanța; orașul Techirghiol; -; Nr:- ; DADL10.350.037
  41641698.17.03Baraj Valea TabereiBH Litoral, curs de apă Valea Taberei (necodificat), lungime 167 m, lățime 2 m, înălțime 11 m, S (NNR) = 2 ha, vol. Apărare = 0,696 mil. mcȚara: România; județul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; Tulcea1.589.078
  42641968.16.07Diguri BH DunăreDiguri de apărare Rasova Ldig = 4.191 m, h = 1,7 mȚara: România; județul: Constanța; comuna Rasova; -; Nr: -; DADL4.438.001
  43643488.16.07Diguri de apărare BH LitoralDig cordon litoral, 5 tronsoane dig, Ldig = 19.935 m, h = 2,5 m (stăvilar Periboina, stăvilar Edighiol, tronson I, II, III, IV, regularizare Sf. Gheorghe-Mahmudia)Țara: România; județul: Constanța; satul Corbu; -; Nr: -; DADL38.538.194
  44645158.16.08Borne ax cadastral DA DobrogeaBorne CSA = 473 buc., 321 borne, lung. ax CSA = 188.622 km - BH Litoral, 139 borne, lung. ax CSA = 125.831 km - BH DunăreȚara: România; județul: Tulcea; -; -; Nr: -; Tulcea93.671
  45645878.16.07Diguri de apărare BH LitoralDig Sulina - Sf. Gheorghe + Cosna - Leahova - Portița, telecomunicații, lung. = 43.000 m (31.000 m + 12.000 m), h = 1,5 mȚara: România; județul: Tulcea; orașul Sulina; -; Nr: -; DADL9.929.907
  46648128.03.09Lucrări de regularizare cursuri de apăBH Dunărea, braț Sf. Gheorghe, Lung. = 14.200 mȚara: România; județul: Tulcea; comuna Murighiol; -; Nr: -; Dobrogea74.565.699
  47649948.16.07Diguri de apărare BH DunăreLungime = Dig Mila 23, Ldig = 3.400 m, h = 2,5 m, stație pompare Mila 23, telecomunicații, S_sp = 0,03 ha, S zona de protecție platformă = 0,2 ha ml; Suprafață ampriză = mp; Codul hidrografic al cursului de apă =; Amplasare =; CF =; apărareȚara: România; județul: Tulcea; satul Mila 23; -; Nr: -; DADL2.182.671
  48650008.16.07Diguri de apărare BH DunăreaDig Ciulnet-Isaccea, SP Periprava, SP Smirdan, Ldig = 7.400 m, h = 3 m, S_sp = 0,0024 haȚara: România; județul: Tulcea; orașul Isaccea; -; Nr: -; DADL7.514.007
  49650168.16.07Diguri de apărare BH DunăreDig Letea CA Rosetti, SP Letea, Ldig = 8.500 m, h = 2 m, S_sp = 0,31 haȚara: România; județul: Tulcea; satul Letea; -; Nr: -; DADL2.511.116
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnică AdresaValoare de inventar actualizată (lei)
  50650228.16.07Diguri de apărare BH DunăreDig Sulina, SP Sulina, rețele de desecare, Ldig = 13.500 m, h = 2 m, S_sp = 0,07 ha, Lrețele = 20.300 mȚara: România; județul: Tulcea; orașul Sulina; -; Nr: -; DADL24.013.999
  51650238.16.07Diguri de apărare BH DunăreDig Caraorma și SP Gorgova, Ldig = 6.900 m, h = 2,5 m, S_sp = 0,02 haȚara: România; județul: Tulcea; satul Caraorman; -; Nr: -; DADL1.082.117
  52650268.16.07Diguri BH DunăreLungime = 5.400 m, h = 2 m, stație de pompareȚara: România; județul: Tulcea; comuna Sfântu Gheorghe; -; Nr: -; DADL1.694.304
  53650318.03.10Lucrări de regularizare cursuri de apă BH DunăreDeviere gârla Somova, Lreg = 2.000 mȚara: România; județul: Tulcea; comuna Somova; -; Nr: -; Dobrogea632.037
  54650328.03.09Lucrări de regularizare cursuri de apă BH LitoralRegularizare Hamangia și Hamangia pod, Baia-Panduru, Lreg = 19.000 mȚara: România; județul: Tulcea; comuna Baia; -; Nr: -; Dobrogea2.543.815
  55650658.28.01Canton Sfântul GheorgheSuprafață teren = 910 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 100 mp, S_C2-birouri_magazie = 70 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 200 mp, S_C2-birouri_magazie = 70 mp; Tip clădire = P+1; CF = 30163, UAT Sfântu Gheorghe; Suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Tulcea; comuna Sfântu Gheorghe; -; Nr: -; Tulcea187.915
  56650668.28.01Canton DunavățSuprafață teren = 1.200 mp; Suprafața construită = S_C1-canton = 87 mp, S_C2remiza = 96 mp, S_C3-anexă = 7 mp; Suprafața desfășurată = S_C1-canton = 87 mp, S_C2-remiza = 96 mp, S_C3-anexă = 7 mp; Tip clădire = clădire tip P; CF 31143, UAT Murighiol; Suprafața utilă = mpȚara: România; județul: Tulcea; satul Dunavățu de Jos; -; Nr: -; Tulcea140.226
  57650678.28.01Canton SulinaSuprafață teren = 820 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 74 mp, S_C2-birouri_magazie = 87 mp, S_C3-magazie = 12 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 178 mp, S_C2-birouri_magazie = 87 mp, S_C3-magazie = 12 mp; Tip clădire = P+1+M; CF = 30393, UAT Sulina; Suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Tulcea; orașul Sulina; Str. Strada A I-A nr. 78143.822
  58650688.28.01Canton km 37Suprafață teren = 4.330 mp; Suprafață construită = 110 mp; Suprafață desfășurată = 110 mp; Tip clădire = clădire tip P; CF = 30580, UAT Luncavița; Suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Tulcea; comuna Luncavița; -; Nr: -; Tulcea62.922
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnică AdresaValoare de inventar actualizată (lei)
  59650698.28.01Canton km 30Suprafață teren = 3.250 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-remiza = 80 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 85 mp, S_C2-remiza = 80 mp; Tip clădire = clădire tip P; CF = 30080, UAT Grindu; Suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Tulcea; comuna Grindu; -; Nr: -; Tulcea89.888
  60650778.28.01Canton Gura PortițeiBH Litoral - Marea Neagră, Sconstr. = 133 mp, Stotală = 133 mp (partaj CN - INMH) P+1Țara: România; județul: Tulcea; satul Măgurele; -; Nr: -; Gura Portiței387.599
  61650788.28.01Canton I.C. BrătianuSuprafață teren = 3.400 mp; Suprafață construită = S_C1-dormitoare = 93 mp, S_C2-magazie = 70 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-dormitoare = 93 mp, S_C2-magazie = 70 mp; Tip clădire = clădire tip P; CF = 30146, UAT I.C. Brătianu; Suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Tulcea; comuna I. C. Brătianu; -; Nr: -; Tulcea89.888
  62650798.28.01Canton GrinduSuprafață teren = 1.254 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 83 mp, S_C2-remiza = 69 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 166 mp, S_C2-remiza = 69 mp; Tip clădire = clădire tip P+1; CF = 30079, UAT Grindu; Suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Tulcea; comuna Grindu; -; Nr: -; Tulcea178.532
  63650818.28.01Stația meteo Chilia VecheBH Dunăre-braț Chilia, Sconstr. = 312 mp, Stotală = 1.897 mp, Sdesf. = 442,12 mp, P+2Țara: România; județul: Tulcea; comuna Chilia Veche; -; Nr: -; DA Dobrogea39.010
  64650828.28.01Stația hidrologică TulceaBH Dunăre - Dunăre, Sconstr. = 350 mp, Stotală = 350 mp, Sdesf. = 500 mp, P+1Țara: România; județul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; DA Dobrogea1.519.045
  65653648.28.01Sediu formație MăcinSuprafață teren = 1.487 mp; Suprafață construită = S_C1-canton = 129 mp, S_C2-anexă = 17 mp, S_C3-anexă = 69 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 129 mp, S_C2-anexă = 17 mp, S_C3-anexă = 69 mp; Tip clădire = clădire tip P; CF = 30927, UAT Măcin; Suprafață utilă = mpȚara: România; județul: Tulcea; orașul Măcin; Str. Eternității nr. 31; 3156.899
  66653698.28.01Sediu formație BabadagSuprafață teren = 3.704 mp; Suprafață construită = S_C1_clădire_administrativă = 123 mp, S_C2-anexă = 9 mp, S_C3-anexă = 2 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-clădire_administrativă = 123 mp, S_C2-anexă = 9 mp, S_C3-anexă = 2 mp; Tip clădire = clădire tip P; CF = 30471, UAT BabadagȚara: România; județul: Tulcea; orașul Babadag; Str. Republicii nr. 9 27.313
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnică AdresaValoare de inventar actualizată (lei)
  67653718.28.01Canton JurilovcaBH Litoral, clădire tip P, Sc1 = 78 mp, Sc2 = 36 mp, Sc3 = 5 mp, St = 2.950 mpȚara: România; județul: Tulcea; comuna Jurilovca; -; Nr: -; BH Litoral56.899
  681167448.16.07Diguri de apărare BH DunăreDig Pardina, L = 2.000 m, h = 2 m, SP Pardina, S_sp = 1,065 ha, S_zona_protecție_platformă = 0,87 haȚara: România; județul: Tulcea; comuna Pardina; -; Nr: -; DADL423.536
  691499828.03.05Apele maritime interioare ConstanțaSuprafața = 221.410,62 haȚara: România; județul: Constanța; -; -; Nr: -; DADL2.422.105.536
  701534208.28.01Teren Tudor VladimirescuSup. = 15.859,16 mpȚara: România; județul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; DADL10.169
  ----