ORDIN nr. 758/966/2018privind modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 758 din 14 iunie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 966 din 31 mai 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 25 iunie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 6.629/2018 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.371 din 31.05.2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ A. „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere,“ pozițiile 20, 40, 44, 49, 295, 299, 308, 405 și 432 se abrogă.2. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ A. „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 52, 54, 55, 300, 302, 303, 304, 305, 306 și 307 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „52W55355004J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/57 mg/5 mlSMITHKLINE BEECHAM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + MĂSURĂ DOZATOAREP-RF17,64000010,3200000,000000
  ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................
  54W55355001J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/57 mg/5 mlSMITHKLINE BEECHAM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + 1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂP-RF17,64000010,3200000,000000
  55W55355005J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/57 mg/5 mlSMITHKLINE BEECHAM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + LINGURIȚĂ DOZATOAREPRF17,59000010,2600000,000000
  ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................
  300W53942002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 50 MGCAPS.50 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000
  ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................
  302W51993001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mgCAPS.50 mgMEDOCHEMIE ROMÂNIA SRLROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,340857
  303W43596001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOLE TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF71,4542851,9657140,000000
  304W03157001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520002,225142
  305W44098001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCORIC 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000
  306W42321001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL 50 mgCAPS.50 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,726571
  307W08374001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 50CAPS.50 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000“
  3. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ A. „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 507 se adaugă șase noi poziții, pozițiile 508-513, cu următorul cuprins:
  „508W63880001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROBAY XR 1000 mgCOMPR. FILM. ELIB. PREL. 1.000 mgBAYER AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. DIN PP/AL X 7 COMPR. FILM. ELIB. PREL.P-RF79,92857112,5542850,000000
  509W63879001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROBAY XR 500 mgCOMPR. FILM. ELIB. PREL. 500 mgBAYER AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. DIN PP/AL X 3 COMPR. FILM. ELIB. PREL.P-RF30,7488001,0128008,540533
  510W63849001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINĂ ROMPHARM 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/250 mlROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 250 ML SOL. PERF.PR158,04000073,3800000,000000
  511W63849002J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINĂ ROMPHARM 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/250 mlROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 250 ML SOL. PERF.PR557,01000069,5980000,000000
  512W58322002J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 10 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONȚINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 MLPRF121,88000029,5700000,000000
  513W62722003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR1801,600000911,8900000,000000“
  4. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 110, 114 și 125 se abrogă.5. În anexa nr. 2 la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 120, 122 și 123 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „120W55355001J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/57 mg/5 mlSMITHKLINE BEECHAM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + 1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂP-RF17,64000010,3200000,000000
  ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................
  122W55355004J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/57 mg/5 mlSMITHKLINE BEECHAM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + MĂSURĂ DOZATOAREP-RF17,64000010,3200000,000000
  123W55355005J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/57 mg/5 mlSMITHKLINE BEECHAM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + LINGURIȚĂ DOZATOAREPRF17,59000010,2600000,000000“
  6. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 170 se adaugă patru noi poziții, pozițiile 171-174, cu următorul cuprins:
  „171W63880001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROBAY XR 1000 mgCOMPR. FILM. ELIB. PREL.1.000 mgBAYER AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. DIN PP/AL X 7 COMPR. FILM. ELIB. PREL.P-RF79,92857112,5542850,000000
  172W63879001J01MA02CIPROFLOXACINUMCIPROBAY XR 500 mgCOMPR. FILM. ELIB. PREL.500 mgBAYER AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. DIN PP/AL X 3 COMPR. FILM. ELIB. PREL.P-RF30,7488001,0128008,540533
  173W63849002J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINĂ ROMPHARM 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 250 ML SOL. PERF.PR557,01000069,5980000,000000
  174W63849001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINĂ ROMPHARM 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 250 ML SOL. PERF.PR158,04000073,3800000,000000“
  7. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 11, 50, 60, 61, 122, 123, 131, 142, 146, 151, 152, 157, 159, 160, 181, 186, 229, 230, 351, 396, 402, 406, 412, 427, 485, 490, 494 și 495 se abrogă.8. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 1, 398, 493, 496 și 497 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „1W58800001G03HA01CYPROTERONUMANDROCURCOMPR.50 mgBAYER PHARMA AGGERMANIACUTIE X 5 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.P-RF501,7152002,1686000,000000
  ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................
  398W12048001L02BB03BICALUTAMIDUMCASODEX 150 mgCOMPR. FILM.150 mgASTRAZENECA UK LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 2 BLIST. X 14 COMPR. FILM.P-6L2810,29128512,5635703,040715
  ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................
  493W54980002V03AF03CALCII FOLINASFOLINAT DE CALCIU TEVA 10 mg/mlSOL. INJ.10 mg/mlTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 10 ML SOL. INJ.P-RF/S122,74000030,7400000,000000
  ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................
  496W52218002V03AF03CALCII FOLINASFOLCASIN 10 mg/mlSOL. INJ./PERF.10 mg/mlACTAVIS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 10 ML SOL. INJ./PERF.S/P-RF127,28800036,8880002,252000
  497W52219001V03AF03CALCII FOLINASFOLCASIN (R) 3 mg/mlSOL. INJ./PERF.3 mg/mlACTAVIS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLACON X 10 MLS/P-RF114,04000018,9800000,000000“
  9. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 504 se adaugă două noi poziții, pozițiile 505 și 506, cu următorul cuprins:
  „505W64041001G03HA01CYPROTERONUMANDROCUR 50 mgCOMPR.50 mgBAYER AGGERMANIACUTIE CU 5 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.PRF501,7152002,1686000,000000
  506W64278001L01XX02ASPARAGINAZUMKIDROLASE 10000 U.I.PULB + SOLV. PT. SOL. INJ.10000 U.I.DIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ.PR10323,698000356,6460000,000000“
  10. În anexa nr. 2, la secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 140 se adaugă trei noi poziții, pozițiile 141-143, cu următorul cuprins:
  „141W63799009A10BA02METFORMINUMMETFORMIN ACCORD 500 mgCOMPR. ELIB. PREL.500 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,0742000,1003990,195934
  142W63883002A10BF01ACARBOSUMGLUCOBAY 100COMPR.100 mgBAYER AGGERMANIACUTIE CU 8 BLIST. PP/AL X 15 COMPR.P6L1200,4386660,5546660,000000
  143W63882002A10BF01ACARBOSUMGLUCOBAY 50COMPR.50 mgBAYER AGGERMANIACUTIE CU 8 BLIST. PP/AL X 15 COMPR.P6L1200,2474160,3235830,000000“
  11. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.1: „Hemofilie și talasemie“, pozițiile 29 și 30 se abrogă.12. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4: „Mucoviscidoză“, poziția 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „25W52060001J01GB01TOBRAMYCINUM **TOBI (R)SOL. INHAL.300 mg/5 mlNOVARTIS PHARMA GMBHGERMANIACUTIE X 4 PLICURI DIN AL; FIECARE PLIC CONȚINE 7 FIOLE GEMENE DIN PEJD X 5 ML SOL. DE INHALAT PRIN NP-RF5669,69707076,78735720,976750“
  13. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4: „Mucoviscidoză“, după poziția 27 se adaugă două noi poziții, pozițiile 28 și 29, cu următorul cuprins:
  „28W63722001J01GB01TOBRAMYCINUM**TOBRAMICINA VIA PHARMA 300 mg/5 mlSOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZ.300 mg/5 mlUAB VIA PHARMALITUANIACUTIE CU 56 DE FIOLE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ DIN PJD A CÂTE 5 ML SOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZATOR, DISPUSE ÎN 8 PUNGI SIGILATE CU CÂTE 7 FIOLEPRF5658,08089263,9894640,000000
  29W63762001J01GB01TOBRAMYCINUM**TOBRAMICINA SUN 300 mgSOL. PT. NEBULIZATOR300 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 56 FIOLE AMBALATE ÎN PUNGI DE FOLIE LAMINATĂ DIN PEJD A CÂTE 5 ML SOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZATOR, DISPUSE ÎN 14 PUNGI SIGILATE CU CÂTE 4 FIOLEPRF5658,08089263,9894640,000000“
  14. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ , subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul P6.5.1: „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 8 se adaugă o nouă poziție, poziția 9, cu următorul cuprins:
  „9W62722003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR1801,600000911,8900000,000000“
  15. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 8 se adaugă o nouă poziție, poziția 9, cu următorul cuprins:
  „9W62722003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR1801,600000911,8900000,000000“
  16. În anexa nr. 2, la secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, pozițiile 41 și 42 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „41W42702002M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM) **FOSAVANCE 70 mg/2800UICOMPR.70 mg/2800UIMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X 4 COMPR. (1 BLISTER DIN AL/AL X 4 COMPR.)P-6L45,8140007,85700010,633000
  42W52559001M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM) **FOSAVANCE 70 mg/5600UICOMPR.70 mg/5600 UIMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X 2 COMPR. (1 BLISTER DIN AL/AL X 2 COMPR.)P-6L25,8140007,8570009,818000“
  17. În anexa nr. 2, la secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine -Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 91 se adaugă trei noi poziții, pozițiile 92-94, cu următorul cuprins:
  „92W63437001G03CX01TIBOLONUMLIVIAL 2,5 mgCOMPR.2,5 mgMERCK SHARP DOHME ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 28 COMPR.PRF281,2125001,5860710,000000
  93W63914002M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM) **ACID ALENDRONIC/COLECALCIFE-ROL AUROBINDO 70 mg/2800 UICOMPR.70 mg/2800 UIAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 4 COMPR.P6L44,8450006,5475000,000000
  94W63915002M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM) **ACID ALENDRONIC/COLECALCIFE-ROL AUROBINDO 70 mg/5600 UICOMPR.70 mg/5600 UIAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 4 COMPR.P6L44,8450006,5475000,000000“
  18. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, pozițiile 76, 80, 89, 167 și 191 se abrogă.19. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, pozițiile 81, 83, 84, 85, 86, 87 și 88 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „81W53942002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 50 MGCAPS.50 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000
  ……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………….
  83W51993001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mgCAPS.50 mgMEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,340857
  84W43596001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOLE TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF71,4542851,9657140,000000
  85W03157001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520002,225142
  86W44098001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCORIC 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000
  87W42321001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL 50 mgCAPS.50 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,726571
  88W08374001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 50CAPS.50 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000“
  20. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 299 se adaugă două noi poziții, pozițiile 300 și 301, cu următorul cuprins:
  „300W58322002J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 10 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONȚINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 MLPRF121,88000029,5700000,000000
  301W62722003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR1801,600000911,8900000,000000“
  21. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2: „Transplant de cord“, pozițiile 50, 54 și 63 se abrogă.22. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2: „Transplant de cord“, pozițiile 55, 57, 58, 59, 60, 61 și 62 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „55W53942002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 50 MGCAPS.50 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000
  ……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………….
  57W51993001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mgCAPS.50 mgMEDOCHEMIE ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,340857
  58W43596001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOLE TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF71,4542851,9657140,000000
  59W03157001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520002,225142
  60W44098001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCORIC 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000
  61W42321001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL 50 mgCAPS.50 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,726571
  62W08374001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 50CAPS.50 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000“
  23. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2: „Transplant de cord“, după poziția 123 se adaugă o nouă poziție, poziția 124, cu următorul cuprins:
  „124W58322002J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 10 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONȚINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 MLPRF121,88000029,5700000,000000“
  24. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 62, 66 și 75 se abrogă.25. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 67, 69, 70, 71, 72, 73 și 74 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „67W53942002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 50 MGCAPS.50mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000
  ……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………….
  69W51993001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mgCAPS.50 mgMEDOCHEMIE ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,340857
  70W43596001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOLE TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF71,4542851,9657140,000000
  71W03157001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520002,225142
  72W44098001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCORIC 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000
  73W42321001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL 50 mgCAPS.50 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,726571
  74W08374001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 50CAPS.50 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000“
  26. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 200 se adaugă două noi poziții, pozițiile 201 și 202, cu următorul cuprins:
  „201W58322002J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 10 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONȚINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 MLPRF121,88000029,5700000,000000
  202W62722003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PANZYGA 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR1801,600000911,8900000,000000“
  27. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, pozițiile 46, 50 și 59 se abrogă.28. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, pozițiile 51, 53, 54, 55, 56, 57 și 58 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „51W53942002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 50 MGCAPS.50 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000
  ……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………….
  53W51993001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mgCAPS.50 mgMEDOCHEMIE ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,340857
  54W43596001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOLE TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF71,4542851,9657140,000000
  55W03157001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520002,225142
  56W44098001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCORIC 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000
  57W42321001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL 50 mgCAPS.50 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,726571
  58W08374001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 50CAPS.50 mgVIM SPECTRUM SRLROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000“
  29. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, după poziția 146 se adaugă o nouă poziție, poziția 147, cu următorul cuprins:
  „147W58322002J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 10 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONȚINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 MLPRF121,88000029,5700000,000000“
  30. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, pozițiile 38, 42 și 51 se abrogă. 31. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, pozițiile 43, 45, 46, 47, 48, 49 și 50 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „43W53942002J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL ARENA 50 mgCAPS.50 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000
  ……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………….
  45W51993001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mgCAPS.50 mgMEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,340857
  46W43596001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOLE TEVA 50 mgCAPS.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF71,4542851,9657140,000000
  47W03157001J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 50 mgCAPS.50 mgPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520002,225142
  48W44098001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCORIC 50 mgCAPS.50mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000
  49W42321001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCONAZOL 50 mgCAPS.50 mgSLAVIA PHARM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,726571
  50W08374001J02AC01FLUCONAZOLUMFLUCOVIM 50CAPS.50 mgVIM SPECTRUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS.P-RF71,5188572,0520000,728000“
  32. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 140 se adaugă o nouă poziție, poziția 141, cu următorul cuprins:
  „141W58322002J02AC01FLUCONAZOLUMDIFLUCAN 10 mg/mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ10 mg/mlPFIZER EUROPE MA EEIGMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD, DE CAPACITATE 60 ML, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII, CE CONȚINE PULB. PENTRU 35 ML SUSP. ORALĂ ȘI O SERINGĂ DIN PP DE 5 ML CU MARCAJ LA FIECARE 0,2 MLPRF121,88000029,5700000,000000“
  33. În anexa nr. 2, la secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 32, 35 și 39 se abrogă. 34. În anexa nr. 4, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ A. „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 2 se adaugă o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:
  „3W64350001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **FLEBOGAMMA DIF 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlINSTITUTO GRIFOLS - S.A.SPANIACUTIE CU 1 FLACON X 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ (5G)S11.159,0900000,0000000,000000“
  35. În anexa nr. 4, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ , subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul „P6.5.1: Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 2 se adaugă o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:
  „3W64350001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARA **FLEBOGAMMA DIF 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlINSTITUTO GRIFOLS - S.A.SPANIACUTIE CU 1 FLACON X 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ (5G)S11.159,0900000,0000000,000000“
  36. În anexa nr. 4, la, secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ , subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 2 se adaugă o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:
  „3W64350001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **FLEBOGAMMA DIF 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlINSTITUTO GRIFOLS - S.A.SPANIACUTIE CU 1 FLACON X 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ (5G)S11.159,0900000,0000000,000000“
  37. În anexa nr. 4, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 2 se adaugă o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:
  „3W64350001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **FLEBOGAMMA DIF 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlINSTITUTO GRIFOLS - S.A.SPANIACUTIE CU 1 FLACON X 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ (5G)S11.159,0900000,0000000,000000“
  38. În anexa nr. 4, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 2 se adaugă o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:
  „3W64350001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **FLEBOGAMMA DIF 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlINSTITUTO GRIFOLS - S.A.SPANIACUTIE CU 1 FLACON X 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ (5G)S11.159,0900000,0000000,000000“
   +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna iunie 2018.
  p. Ministrul sănătății,
  Dan Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  -----