HOTĂRÂRE nr. 12 din 11 mai 2018privind modificarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 2/2014
EMITENT
  • UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 22 iunie 2018    Având în vedere desfășurarea lucrărilor celui de-al XVII-lea Congres anual al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești,în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) și ale art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) din Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 19/2010, cu modificările și completările ulterioare,în baza dispozițiilor art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare,Congresul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, în urma dezbaterilor și a votului favorabil exprimat în ședința din data de 11.05.2018, adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IStatutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 2/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 24 iunie 2014, se modifică după cum urmează:– La articolul 15, alineatele (6) și (8) vor avea următorul cuprins: (6) Valoarea primei de asigurare subscrise este de 750 de lei/an................................................................................................(8) Primele de asigurare se vor depune în Contul Casei de Asigurări sau la casieria acesteia, după cum urmează:a) 250 de lei din valoarea primei de asigurare până la 31 martie;b) 250 de lei din valoarea primei de asigurare până la 30 iunie;c) 250 de lei din valoarea primei de asigurare până la 30 septembrie, pentru anul în curs.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data publicării.  +  Articolul IIISecretariatul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Casa de Asigurări a Executorilor Judecătorești și Compartimentul IT din cadrul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, precum și structurile corespunzătoare din cadrul camerelor executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
    Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești,
    Marius Iacob Morari
    București, 11 mai 2018.Nr. 12.----