LEGE nr. 132 din 15 iunie 2018privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 19 iunie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și cu art. 46 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă trecerea terenurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș.  +  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a terenurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din proprietatea privată a statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea acesteia.(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) constituie baza materială aferentă procesului de educație, cercetare și formare profesională și producție agricolă pentru asigurarea unui proces de învățământ modern și pentru susținerea activităților științifice, în actualul context european și internațional.  +  Articolul 3Bunurilor prevăzute la art. 2 nu li se poate schimba destinația și nici nu pot fi înstrăinate sau concesionate.  +  Articolul 4(1) În situația încălcării dispozițiilor art. 3, bunurile prevăzute la art. 2 trec de drept în proprietatea publică a statului.(2) În situația prevăzută la alin. (1), Guvernul, prin hotărâre, va modifica în mod corespunzător anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, Guvernul, prin hotărâre, va modifica anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.(2) Transferul drepturilor de proprietate a terenurilor menționate mai sus sunt scutite de taxe pentru publicitatea imobiliară.  +  Articolul 6Prezenta lege intră în vigoare:a) la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în ceea ce privește art. 1;b) la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în ceea ce privește art. 2-5.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 15 iunie 2018.Nr. 132.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a terenurilor care trec din domeniul public al statului și din administrarea
  Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
  „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș,
  în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară
  a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș,
  precum și transmiterea acestora din domeniul privat al statului și din administrarea
  Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“
  din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole
  și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș,
  și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
  „Regele Mihai I al României“ din municipiul Timișoara, județul Timiș
  Nr. crt.Nr. cadastral vechiNr. cadastral nouSuprafață CF (Ha)Nr. CF nou (conversie CF)LocalitateaObservații
  1.A1/142902329,4104429023TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  2.A1/44290242,4167429024TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  3.A1/84290253,1771429025TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  4.F3/14290262,3838429026TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  5.F4/14290273,9387429027TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  6.A8/14290281,9144429028TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  7.A8/342902910,8922429029TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  8.A8/542903019,3534429030TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  9.F94290320,5856429032TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  10.F144290333,4406429033TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  11.A16/142903417,3097429034TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  12.A16/342903511,3655429035TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  13.A16/74290369,0263429036TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  14.A16/942903736,9871429037TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  15.A1842903810,8686429038TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  16.A2142903925,6053429039TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  17.A254290403,3129429040TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  18.A26/242904216,7017429042TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  19.A28/142904369,5744429043TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  20.A3342904440,0397429044TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  21.A3942904520,6191429045TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  22.A424290460,2221429046TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  23.A554290470,5986429047TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  24.A574290490,5342429049TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  25.A58/14290501,0311429050TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  26.A58/24290511,1178429051TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  27.A6043138324,355431383TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  28.A6242905450,647429054TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  29.A65/142905514,424429055TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  30.A664290564,8636429056TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  31.A6842906053,256429060TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  32.A7043133050,1977431330TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  33.A7342906240,6025429062TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  34.A7542906452,8383429064TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  35.A7743135853,1563431358TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  36.A8042906753,2544429067TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  37.A8242906854,0068429068TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  38.A8442906952,6573429069TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  39.A8642907153,6738429071TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  40.A97/142907210,0000429072TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  41.F1024290730,2761429073TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  42.A1084290741,8714429074TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  43.A1094290755,4522429075TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  44.A1124290765,7621429076TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  45.A1164290770,9426429077TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  46.A12442907898,9224429078TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  47.A1254290792,1811429079TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  48.A13142908019,6607429080TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  49.A13342908322,5558429083TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  50.F1354290840,0522429084TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  51.A13642908614,8423429086TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  52.A13942908767,3213429087TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  53.A14842908839,2056429088TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  54.F1494290890,6901429089TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  55.F1514290902,2778429090TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  56.A15442909125,4819429091TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  57.A15842909227,6607429092TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  58.A354/140095682,1007400956TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  59.A36342518118,1958425181TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  60.A35942518025,8264425180TimișoaraFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  Total Timișoara1371,6389 ha   
  61.A38/14010763,7585401076DumbrăvițaFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  62.A47/14025725,3215402572DumbrăvițaFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  63.A524025734,5993402573DumbrăvițaFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  64.A70/2/14010783,1100401078DumbrăvițaFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  65.A70/2/24010790,8100401079DumbrăvițaFără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia
  Total Dumbrăvița17,5993 ha  
  Total Timișoara și Dumbrăvița1389,2382 ha 
  ------