LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1267 din 29 decembrie 2004  (la 30-06-2018, Titlul legii a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maiștrilor militari, subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști și funcționarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale, care au 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, se aplică în aceleași condiții soldaților și gradaților profesioniști din instituțiile prevăzute la alin. (1). (la 30-06-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 2(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul și bareta.(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, pe care este redat conturul unei cruci de Malta. Marginal este stanțată o cunună deschisă formată din frunze de laur și de stejar. Central, într-un medalion, sunt înscrise cu cifre romane numerele: «XV», «XX» sau «XXV».----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 3 Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, pentru fiecare categorie, precum și modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta lege. (la 30-06-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 4(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin sau decizie, după caz, de către:a) ministrul apărării naționale;b) ministrul administrației și internelor;c) ministrul justiției;d) directorul Serviciului Român de Informații;e) directorul Serviciului de Informații Externe;f) directorul Serviciului de Protecție și Pază;g) directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale;h) conducătorii altor structuri militarizate sau încadrate cu funcționari publici cu statut special.(1^1) În Ministerul Apărării Naționale, Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă soldaților și gradaților profesioniști prin ordin al șefului Statului Major al Apărării sau, după caz, al directorului general al Direcției generale de informații a apărării. (la 30-06-2018, Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) (2) Ordinul sau decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția anexelor care, potrivit legii, au caracter clasificat în funcție de categoria de personal la care se referă.(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniștrilor, respectiv conducătorilor instituțiilor prevăzute la alin. (1) și (1^1) până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor care îndeplinesc condițiile, până la data de 1 iunie a aceluiași an. (la 30-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) ----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 5Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, se poate conferi în număr nelimitat. (la 30-06-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 6(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, se conferă pentru:a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale;b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale;c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale.(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale se înțelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:a) maistru militar, subofițer, funcționar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, în activitate;b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/polițist de frontieră angajat cu contract/soldat și gradat voluntar/soldat și gradat profesionist, în activitate. (la 30-06-2018, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 7(1) Documentul însoțitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul.(2) Atestatele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniștrilor ori a conducătorilor instituțiilor centrale autonome ale statului care le conferă.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, însemnul rămâne în posesia moștenitorilor legali.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 9Sumele necesare confecționării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor și cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate, anual, printr-un capitol în bugetul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Justiției, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și al altor structuri militarizate sau încadrate cu funcționari publici cu statut special.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.  +  Articolul 10Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar și al Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată. (la 30-06-2018, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 8, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 11Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954 și care s-a conferit maiștrilor militari și subofițerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 29/2000, este substituit cu următoarele semne onorifice:a) Ordinul Meritul Militar clasa a III-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștrii militari și subofițerii care au 15 ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștrii militari, subofițerii și pentru funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, care au 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;b) Ordinul Meritul Militar clasa a II-a, Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștrii militari și subofițerii care au 20 de ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștrii militari, subofițerii și pentru funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, care au 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi;c) Ordinul Meritul Militar clasa I, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștrii militari și subofițerii care au 25 de ani de activitate în armată, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștrii militari, subofițerii și pentru funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, care au 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 12Maiștrii militari, subofițerii, soldații și gradații profesioniști și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, decorați cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei și cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-06-2018, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 9, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 651/2001, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 14 decembrie 2004.Nr. 574.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri (la 30-06-2018, Titlul anexei nr. 1 a fost modificat de Punctul 10, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 1Semnul onorific În Serviciul Patriei se acordă pe viață.  +  Articolul 2Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate acorda maiștrilor militari, subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști și funcționarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, pentru:a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale;b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale;c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale. (la 30-06-2018, Articolul 2 din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 11, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 3(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, confecționată din tombac, având înălțimea de 35 mm și lățimea de 30 mm, cu bordură ușor reliefată; marginal este stanțată, ușor în relief, o cunună deschisă formată din frunze de laur la dreapta și frunze de stejar la stânga, late de 2 mm, legate în partea de jos cu o fundă.----------Alin. (1) al art. 3 din anexa nr. 1 a fost modificat de pct. 9 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.(2) Pe avers, suprapunând parțial cununa, este redată în partea de sus o cruce de Malta, cu brațele de 26 mm, având un medalion central cu diametrul de 13 mm; în medalion sunt aplicate cifrele romane, înalte de 9 mm, "XV", "XX" sau "XXV", reprezentând numărul anilor de activitate pentru care se acordă.(3) Pe revers, în partea de sus a piesei, este aplicată o acvilă, înaltă de 12 mm și lată de 8 mm, ținând în cioc o cruce ortodoxă, în gheara dreaptă o spadă, iar în gheara stângă un buzdugan și având aplicat pe piept scutul mic al stemei României. În partea de jos a piesei este inscripționat "ÎN/SERVICIUL/PATRIEI" cu litere în relief, înalte de 2 mm.(4) Însemnul este surmontat de un inel de la care pornește o semicunună deschisă, formată din două ramuri de laur, având lățimea de 31 mm și înălțimea de 14 mm. Între brațele semicununii este fixată o bară.(5) Panglica, lată de 35 mm și având înălțimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat galben, străbătută de 6 benzi albastre, late de 1 mm. Pe spate are un sistem de prindere.(6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 3 din anexa nr. 1 a fost abrogat de pct. 18 al art. II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007.(7) Bareta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, aplicată pe un suport metalic, lată de 18 mm și înaltă de 10 mm și având dimensiunile benzilor colorate ale panglicilor reduse la 50%. Pe baretă este aplicat, cu cifre romane, înalte de 8 mm, numărul "XV", "XX" sau "XXV", confecționat din tombac brunat. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 4Diferența dintre categorii este următoarea:a) pentru 15 ani de activitate, însemnul este brunat;b) pentru 20 de ani de activitate, însemnul este argintat;c) pentru 25 de ani de activitate, însemnul este aurit.  +  Articolul 5(1) Cutia în care se păstrează însemnul este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice și în interior este căptușită cu mătase albastră.----------Alin. (1) al art. 5 din anexa 1 a fost modificat de pct. 10 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, cu albastru, stema României, denumirea și categoria semnului onorific.  +  Articolul 6(1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Naționale a României și al celorlalte sărbători naționale sau religioase și în alte situații stabilite prin regulamente specifice.(2) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poartă pe partea stângă a pieptului.----------Alin. (2) al art. 6 din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.(3) Bareta se poartă zilnic numai la uniformă, pe partea stângă a pieptului. La uniformă se poartă baretele tuturor decorațiilor primite, în ordinea descrescătoare a acestora.  +  Articolul 7Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, maiștrii militari, subofițerii, soldații și gradații profesioniști și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate;b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și în pregătirea profesională, evidențiate prin calificative de cel puțin «bun» sau «bine», după caz, în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei. (la 30-06-2018, Articolul 7 din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 12, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 8Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu se iau în calcul:a) la vechimea în activitate, timpul în care maiștrii militari, subofițerii, soldații și gradații profesioniști în activitate și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, au fost condamnați cu suspendare condiționată a executării pedepsei ori au fost condamnați cu executarea acesteia, cu excepția cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanța competentă a pronunțat achitarea; (la 30-06-2018, Litera a) din Articolul 8 , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 13, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) b) anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere Semnul onorific În serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, dacă în această perioadă cei în cauză au obținut calificative anuale inferioare calificativului «bun» sau «bine», după caz. (la 30-06-2018, Litera b) din Articolul 8 , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 13, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 9(1) Maiștrii militari sau subofițerii sancționați pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare ori de la alte dispoziții legale în perioada de la ultima apreciere de serviciu și până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei nu mai sunt propuși, iar dacă abaterile au fost săvârșite în perioada 31 august-1 decembrie, miniștrii, respectiv conducătorii instituțiilor centrale autonome ale statului dispun radierea acestora din tabelele cu propuneri.----------Alin. (1) al art. 9 din anexa nr. 1 a fost modificată de pct. 14 al art. V din LEGEA nr. 189 din 24 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 27 octombrie 2011.(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situația în care abaterea gravă săvârșită ar avea ca urmare și acordarea unui calificativ inferior calificativului "bun" în aprecierea de serviciu pentru anul în curs.  +  Articolul 10(1) Pentru maiștrii militari, subofițerii, soldații și gradații profesioniști și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, îndreptățiți să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, durata activității în armată se calculează până la data de 31 august a anului în care sunt propuși să primească însemnul.(2) Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv maiștrii militari, subofițerii, soldații și gradații profesioniști și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, care au îndeplinit condițiile de primire a însemnului și au fost trecuți în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor, până la data emiterii ordinului sau deciziei, după caz, prin care se acordă Semnul onorific În Serviciul Patriei. (la 30-06-2018, Articolul 10 din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 14, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 )  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerele și instituțiile centrale autonome ale statului cu responsabilități în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale vor elabora reglementări specifice, aprobate prin ordine ale miniștrilor de resort și ale conducătorilor instituțiilor centrale autonome ale statului, în care se vor detalia condițiile în care se poate conferi Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri.  +  Anexa nr. 2MODELUL DESENATal Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri (la 30-06-2018, Titlul anexei nr. 2 a fost modificat de Punctul 15, Articolul III din LEGEA nr. 149 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) -------