ORDIN nr. 1.718 din 3 martie 2011pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011    Având în vedere dispozițiile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Precizările privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice centrale sau locale, instituțiile și operatorii economici care au în administrare sau în concesionare bunuri din domeniul public al statului au obligația respectării și punerii în aplicare a precizărilor aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 428/2007 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 25 iunie 2007.  +  Articolul 4Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice va pune gratuit la dispoziția fiecărui operator economic sau a fiecărei instituții implicate în actualizarea online a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului un manual de utilizare a programului informatic privind actualizarea acestui inventar și le va asigura acestora accesul la programul informatic.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Gheorghe Ialomițianu
    București, 3 martie 2011.Nr. 1.718.  +  AnexaPRECIZARIprivind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniulpublic al statului