ORDIN nr. 3.764/694/2018pentru completarea anexei nr. 2 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 3.764 din 29 mai 2018
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 694 din 24 mai 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 15 iunie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP/5.773/2018 al Direcției generale asistență medicală și sănătate publică,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile pct. 1 din anexa nr. 2 și ale pct. 12 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, se completează după cum urmează: 1. La punctul I „Barem pentru dotarea unui cabinet medical din grădinițe“, la litera C „Medicamente (cantități variabile în funcție de numărul de copii și de tipul grădiniței: cu program prelungit, de zi sau săptămânal)“, după numărul curent 23 se introduce un nou număr curent, numărul curent 24, cu următorul cuprins: 24. EpiPen 150 micrograme, soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică de 0,3 ml (numai în trusa de prim ajutor pentru unitățile de învățământ a căror conducere a fost informată în scris de către părinți că au copii care suferă de alergii) - două cutii cu câte 1 stilou2. La punctul II „Barem pentru dotarea unui cabinet medical școlar“, la litera C „Medicamente (cantități variabile în funcție de numărul de elevi și dacă există sau nu internat)“, după numărul curent 33 se introduce un nou număr curent, numărul curent 34, cu următorul cuprins:34. EpiPen 150 micrograme, soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică de 0,3 ml (numai în trusa de prim ajutor pentru unitățile de învățământ a căror conducere a fost informată în scris de către părinți că au copii care suferă de alergii) - două cutii cu câte 1 stilou3. La punctul IV „Medicamente obligatorii conform Deciziei Colegiului Medicilor nr. 10/2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară“, după numărul curent 18 se introduce un nou număr curent, numărul curent 19, cu următorul cuprins: 19. EpiPen 150 micrograme, soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică de 0,3 ml (numai pentru unitățile de învățământ a căror conducere a fost informată în scris de către părinți că au copii care suferă de alergii) - două cutii cu câte 1 stilou  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  ------