ORDIN nr. 3.755 din 29 mai 2018pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.796/2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 13 iunie 2018  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale nr. 4.796/2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, se modifică după cum urmează: – Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iulie 2018:
  înscrierea candidaților:18-22 iunie 2018;
  desfășurarea probei practice:25 iunie-2 iulie 2018;
  desfășurarea probei scrise:3 iulie 2018;
  comunicarea rezultatelor la proba scrisă:4 iulie 2018;
  depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:4-5 iulie 2018;
  susținerea proiectului:6 și 9 iulie 2018;
  comunicarea rezultatelor finale:10 iulie 2018.
   +  Articolul IIDirecția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  București, 29 mai 2018.Nr. 3.755.-----