ORDIN nr. 54 din 31 mai 2018pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 12 iunie 2018  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după punctul 192 se introduc trei noi puncte, punctele 193-195, cu următorul cuprins:193. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.194. Direcția de Ordine Publică. 195. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Elementele de compoziție descrise și forma grafică a coroanei de pe capul acvilei, a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor și figurilor heraldice, cromatica, hampa și flamura drapelelor distinctive și, după caz, devizele care individualizează structurile menționate sunt prevăzute în planșele cuprinse în anexele nr. 1-195.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Anexele nr. 1-195 fac parte integrantă din prezentul ordin.4. Anexele nr. 15, 35, 73, 88, 98, 99, 123, 125, 136, 145, 147, 149 și 177 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-13*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.5. După anexa nr. 192 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 193-195, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 14-16*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Însemnele heraldice din anexele nr. 1-16 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 31 mai 2018.Nr. 54.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE
  Însemnul heraldic al Direcției Generale de Pașapoarte va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei se află un alt scut, asemănător cu primul, dar de dimensiuni mai mici, verde, încărcat cu un glob heraldic de argint, reprezentat ca o sferă înconjurată de o fascie din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului și care este surmontat de o cruciuliță; pe partea dreaptă a globului broșează un pașaport întredeschis, având imprimat pe coperta purpurie stema țării, de aur și scris cu litere majuscule aurii: UNIUNEA EUROPEANĂ/ROMÂNIA în partea de sus și PAȘAPORT în cea de jos.Sub coada acvilei, deviza scrisă cu litere majuscule negre, pe o eșarfă albă: SUB LEGE LIBERTAS (NUMAI PRIN LEGE POATE EXISTA LIBERTATE).Semnificația elementelor însumatea) globul heraldic - lumea;b) pașaportul broșând peste globul pământesc - documentul cu care persoanele pot circula liber în lume.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 35 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA MEDICALĂ
  Însemnul heraldic al Direcției Medicale va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: în scutul exterior, pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei se află un alt scut, asemănător cu primul, dar de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe purpuriu, un baston de aur, manșonat de argint, dispus în pal, pe care este încolăcit un șarpe, de asemenea, de aur.Sub acvilă, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră pe o eșarfă albă: PRIMUM NON NOCERE (ÎN PRIMUL RÂND SĂ NU FACI RĂU).Semnificația elementelor însumatea) șarpe de aur încolăcit pe baston - medicina.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 73 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
  Însemnul heraldic al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut, albastru, având în centru un bezant de aur, încărcat cu literele evp albastre și înconjurat de un cerc șnurat, de argint, de la care pornesc spre exterior opt săgeți, de același metal, cu câte două creneluri, așezate gironat și alezate.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: IDENTITATE PENTRU TOȚI.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE * M.A.I. Semnificația elementelor însumatea) bezantul cu cercul șnurat - unitate, perfecțiune, iar prin extensie induc ideea centralizării datelor pe care unitatea le gestionează;b) creneluri - ziduri, protecție;c) săgețile crenelate - pătrundere, deschidere, unificare, decizie, sinteză, învățare rapidă, iar prin extensie sugerează schimburile informatice în cadrul bazelor de date;d) literele evp - ev reprezintă prescurtarea prin trunchiere a cuvântului evidența, iar p sigla cuvântului persoanelor, ambele fiind integrate în denumirea unității;e) deviza IDENTITATE PENTRU TOȚI îmbogățește compoziția heraldică și scoate în evidență scopul unității.f) literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 88 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN ARAD
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Arad din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, o cetate de argint, rostuită negru, cu trei turnuri, cu acoperiș conic și având o poartă deschisă, neagră; 3) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * ARAD.Semnificația elementelor însumatea) balanța - echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;b) securile consulare romane - evocă atribuțiile Inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;c) cetatea cu trei turnuri - element preluat de la stema județului Arad pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 98 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN ARGEȘ
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintrun cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe roșu, un romb de argint, ieșind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe albastru, o acvilă de aur, cu aripile semideschise și coborâte, gata sa își ia zborul de pe un munte verde, cu trei vârfuri.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ȘI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN * ARGEȘ.Semnificația elementelor însumatea) romb - viață, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIXlea Jandarmeria Română;c) cununa din frunze de stejar - forță, putere, autoritate veche;d) acvila și muntele verde - elemente preluate de la stema județului Argeș pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 99 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN BOTOȘANI
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintrun cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut scartelat în săritoare: 1) pe albastru, un romb de argint, ieșind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe argint, o coasă albastră cu lama sus și orientată spre dreapta; 3) pe argint, un rac roșu dispus în pal; 4) pe albastru, trei stele de argint, cu câte șase raze, poziționate 1: 2.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ȘI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN * BOTOȘANI.Semnificația elementelor însumatea) romb - viață, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;c) cununa din frunze de stejar - forța, puterea, autoritate veche;d) coasa, racul și cele trei stele - elemente preluate de la stema județului Botoșani pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 123 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN
  Însemnul heraldic al Direcției Audit Public Intern va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintrun cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei se află un scut scartelat: 1) pe roșu, un coif de argint, dotat cu apărătoare nazală și așezat din față; 2) pe albastru, un leu de aur, cu vârful cozii recurbat spre spate și orientat în jos, limbat, aprins și armat roșu; 3) pe albastru, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru; 4) pe roșu, o cunună de lauri de argint, formată din două ramuri ale căror părți inferioare se încrucișează în săritoare.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN * M.A.I.Semnificația elementelor însumatea) coiful văzut din față - autoritate absolută;b) leu de aur - putere; geniu pătrunzător și prevăzător;c) limba, ochii și ghearele roșii - forța unității;d) balanța cu talgerele în echilibru - imparțialitate;e) cununa de lauri - spirit bătăios, nobil și just;f) literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.
   +  Anexa nr. 8(Anexa nr. 125 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN DOLJ
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintrun cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut despicat: 1) pe albastru, un leu de aur, conturnat, încoronat cu o coroană deschisă cu trei fleuroane în formă de treflă, de asemenea, de aur, limbat și armat roșu, ținând cu laba dreaptă anterioară, de mâner și cu cea stângă, de lamă, o spadă, cu mânerul și garda, de asemenea, de aur, cu lama naturală, poziționată în pal; 2) pe roșu, un romb de argint, ieșind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ȘI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN * DOLJ.Semnificația elementelor însumate:a) romb - viață, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;c) cununa din frunze de stejar - forța, puterea, autoritate veche;d) leul încoronat cu spada - elemente preluate de la stema județului Dolj pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea;e) limba și ghearele roșii - forța unității.
   +  Anexa nr. 9(Anexa nr. 136 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
  Însemnul heraldic al Direcției Generale Juridice va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintrun cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului, se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei se află un scut încărcat cu o femeie de aur, cu părul lung ce-i cade pe umeri, purtând veștminte lungi, legată la ochi, ținând cu mâna dreaptă pe o spadă de argint, înzestrată de aur, poziționată în pal și cu vârful în jos, iar cu mâna stângă, îndreptată puțin spre exterior, cu antebrațul poziționat în pal, flexată din cot aproximativ la 45° și din încheietură, spre interior, aproape 90°, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru. Femeia este flancată la senestra de un trandafir de același metal, butonat roșu, poziționat sub talgerul din stânga al balanței și în dreptul părții superioare a spadei.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ * MINISTERUL AFACERILOR INTERNE.Semnificația elementelor însumate:a) femeia legată la ochi, ținând în mâini spada și balanța - Justiția;b) trandafir de aur - merit recunoscut.
   +  Anexa nr. 10(Anexa nr. 145 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN COVASNA
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintrun cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului, se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor, pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut despicat: 1) pe albastru, un romb de argint, ieșind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roșu, Sfântul Gheorghe, îmbrăcat în armură, purtând pe cap un coif, încins cu o sabie la șoldul stâng, cu o pelerină fluturând la spate, călare pe un cal cabrat, ținând, cu ambele mâini, o suliță, poziționată în bară și îndreptată spre gura unui balaur, aflat cu o parte a corpului sub cal, având capul conturnat și dispus, oblic, în bară și limba scoasă, totul de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ȘI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN * COVASNA.Semnificația elementelor însumate:a) romb - viață, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIXlea Jandarmeria Română;c) cununa din frunze de stejar - forța, puterea, autoritate veche;d) Sfântul Gheorghe este, în cazul de față, armă vorbitoare, făcând referire la municipiul Sfântu Gheorghe, reședința județului Covasna pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.
   +  Anexa nr. 11(Anexa nr. 147 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN NEAMȚ
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintrun cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului, se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor, pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut tăiat: 1) pe albastru, un romb de argint, ieșind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roșu, o capră neagră, sărind spre dreapta peste o stâncă de argint. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ȘI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN * NEAMȚ.Semnificația elementelor însumate:a) romb - viață, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;c) cununa din frunze de stejar - forța, puterea, autoritate veche;d) capra neagră și stânca - elemente preluate de la stema județului Neamț pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.
   +  Anexa nr. 12(Anexa nr. 149 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN BIHOR
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintrun cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului, se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor, pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut despicat: 1) pe albastru, un romb de argint, ieșind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roșu, un turn de argint, rostuit negru, cu o fereastră ajurată negru și cu poarta închisă.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ȘI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN * BIHOR.Semnificația elementelor însumate:a) romb - viață, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;c) cununa din frunze de stejar - forța, puterea, autoritate veche;d) turnul - element preluat de la stema județului Bihor, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.
   +  Anexa nr. 13(Anexa nr. 177 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Județean Călărași din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintrun cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului, se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor, pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut despicat: 1) pe albastru, un romb de argint, ieșind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roșu, un călăraș cu barbă, purtând haine, pelerină, cizme, căciulă, pușca la spate, ranița și sabia la șoldul drept, ținând cu mâinile frâul și stând călare pe un cal aflat în salt, totul de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ȘI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN * CĂLĂRAȘI.Semnificația elementelor însumate:a) romb - viață, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;c) cununa din frunze de stejar - forța, puterea, autoritate veche;d) călărașul - armă vorbitoare, făcând referire la denumirea județului pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.
   +  Anexa nr. 14(Anexa nr. 193 la Ordinul nr. 490/2008)
  ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE
  Însemnul heraldic al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintrun cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului, se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor, pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei, un scut albastru, încărcat cu un leu rampant de aur, limbat, armat și aprins roșu, ținând în laba dreaptă anterioară o cheie de același metal; la spatele animalului, în cantonul senestru al șefului, un trandafir heraldic, de asemenea, de aur, butonat roșu.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: MUNCĂ ȘI DEVOTAMENT.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE * M.A.I.Semnificația elementelor însumate:a) leul de aur - putere, autoritate, forță, înțelepciune, energie în serviciul binelui;b) cheia de aur - reușita;c) trandafir de aur - merit recunoscut;d) literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.
   +  Anexa nr. 15(Anexa nr. 194 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ
  Însemnul heraldic al Direcției de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se compune după cum urmează: scut albastru, cu o bandă de argint încărcată cu trei stele roșii, având în cartierul stâng superior un cap de leu smuls, de aur, limbat și aprins roșu, iar în cartierul drept inferior o rodie de aur, deschisă roșu. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ * I.G.P.R.Semnificația elementelor însumate:a) banda - apărare, protecție, ordine;b) stelele roșii - oamenii;c) cap de leu smuls, de aur - coordonator fidel și integru; vigilență;d) ochiul și limba roșii - forța unității;e) rodie de aur - uniune de diverse opinii pe toate materiile, cooperare;f) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliției Române.
   +  Anexa nr. 16(Anexa nr. 195 la Ordinul nr. 490/2008)
  INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ GIURGIU
  Însemnul heraldic al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu din cadrul Poliției de Frontieră Române se compune dintr-un scut tăiat și dublu despicat: 1) pe albastru, o secure de luptă cu tăișul dublu, așezată în pal, asuprind o semilună urcătoare, totul de argint; 2) pe verde, o bornă de hotar, de argint, încărcată în partea de sus cu două spade albastre, încrucișate în săritoare, iar în cea de jos cu o ancoră neagră; borna are, ca suporți, doi lei de aur, aprinși roșu, afrontați; 3) pe albastru, un călăraș cu barbă, purtând haine, pelerină, cizme, căciulă, pușca la spate, ranița și sabia la șoldul drept, ținând cu mâinile frâul și stând călare pe un cal aflat în salt, totul de argint; 4) pe roșu, un leu de aur, conturnat, încoronat, ținând, cu labele anterioare, o sabie, de același metal, poziționată în pal; 5) pe albastru, un snop de grâu de aur; 6) pe roșu, un copac dezrădăcinat de argint.În partea inferioară, sub scut, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: PATRIA ET HONOR (PATRIE ȘI ONOARE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ * GIURGIU.Semnificația elementelor însumate:a) borna, cu spadele încrucișate, cu ancora și cu leii - elemente preluate de la însemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române;b) securea și semiluna, călărașul, leul încoronat cu sabia, snopul de spice de grâu și copacul sunt fie elemente preluate de la stemele județelor Giurgiu (securea și semiluna), Dolj (leul încoronat cu sabia), Olt (snopul de spice de grâu), Ialomița (snopul de spice de grâu), fie arme vorbitoare ce fac referire la județele Călărași (călărașul) și Teleorman (copacul smuls) pe teritoriul cărora unitatea își desfășoară activitatea.
  -----