ORDIN nr. 1.940/C din 23 mai 2018privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 7 iunie 2018    Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 58 din 20.04.2018 privind propunerile de actualizare a posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018,în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) și alin. (3) lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, precum și cu dispozițiile art. 28 și art. 31 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Numărul de 2.589 de posturi de notar public, din care 2.427 de notari publici în funcție, 162 de notari publici suspendați, se actualizează cu două posturi vacante destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018, potrivit anexelor nr. 1-16*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-16 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Posturile de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018 sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, și în anexa nr. 16, cuprinzând situația centralizată.  +  Articolul 3Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naționale a Notarilor Publici.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Tudorel Toader
    București, 23 mai 2018.Nr. 1.940/C.  +  Anexe nr. 1-16ANEXEprivind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018