ORDIN nr. 704 din 30 mai 2018privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 4 iunie 2018    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 5.893 din 29.05.2018 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele Agenției Naționale de Transplant nr. 385 din 5 februarie 2018, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 17.290 din 3 aprilie 2018, nr. 1.182 din 23 aprilie 2018, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 21.774 din 2 mai 2018, și nr. 1.307 din 4 mai 2018, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 22.513 din 7 mai 2018,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal ClujNapoca are următoarea componență:– membri titulari:a) dr. Bogdan Stancu;b) psiholog Iulia Iosep;c) dr. Gheorghiță Iacob;– membri suplinitori:a) dr. Dan Perju-Dumbravă ;b) psiholog Aurica Monica Cristea;c) dr. Constantin Pintilei.2. După articolul 19 se introduc două noi articole, articolele 20 și 21, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Spiridon» Iași are următoarea componență:– membri titulari:a) conf. dr. Cristina Gavrilovici;b) conf. dr. Șerban Turlic;c) șef lucrări dr. Daniel Vasile Timofte;– membri suplinitori:a) conf. dr. Liviu Oprea;b) prof. dr. Cristinel Ștefănescu;c) conf. dr. Lidia Ionescu.  +  Articolul 21Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Societatea Comercială «IVF Clinic-SL» - S.R.L. Timișoara are următoarea componență:– membri titulari:a) prof. dr. Marius Lucian Craina;b) psiholog Adina Burghel;c) șef lucrări dr. Izabella Petre;– membri suplinitori:a) dr. Olivera Nicoleta Iordache;b) psiholog Monica Alisa Jurca;c) dr. Petrică Răzvan Mihail.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 30 mai 2018.Nr. 704.----