HOTĂRÂRE nr. 380 din 31 mai 2018privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință“, după poziția 237 se introduce o nouă poziție, poziția 238, cu următorul cuprins:
  238.Combinații (Azelastinum + Fluticasonum)**R01AD58
  2. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“ se completează după cum urmează:a) La punctul G17 „Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)“, după poziția 4 se introduce o nouă poziție, poziția 5, cu următorul cuprins:
  5.Belimumabum**^1L04AA26
  b) La punctul G29 „Boala Gaucher“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:
  4.Eliglustat**^1A16AX10
  c) La punctul G31f „Psoriazis cronic sever (plăci)“, după poziția 5 se introduc două noi poziții, pozițiile 6 și 7, cu următorul cuprins:
  6.Ustekinumab**^1ΩL04AC05
  7.Secukinumabum**^1L04AC10
  3. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“ se modifică și se completează după cum urmează:a) La punctul „P1: Programul național de boli transmisibile“, subpunctul „A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere. Medicație specifică antiretrovirală“, poziția 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  5Lopinavirum + ritonavirum**J05AR10
  b) La punctul „P1: Programul național de boli transmisibile“, subpunctul „A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere. Medicație antiinfecțioasă pentru tratamentul infecțiilor asociate“, după poziția 95 se introduce o nouă poziție, poziția 96, cu următorul cuprins:
  96Imunoglobulină umană normală**J06BA01
  c) La punctul „P3 Programul național de oncologie“, după poziția 117 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 118-126, cu următorul cuprins:
  118.Bendamustinum**^1L01AA09
  119.Ipilimumabum**^1ΩL01XC11
  120.Pembrolizumabum**^1ΩL01XC18
  121.Ramucirumabum**^1ΩL01XC21
  122.Olaratumab**^1L01XC27
  123.Palbociclibum**^1L01XE33
  124.Venetoclax**^1L01XX52
  125.Pertuzumabum**^1L01XC13
  126.Bevacizumabum**^1ΩL01XC07
  d) La punctul „P5 Programul național de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 40 se introduc trei noi poziții, pozițiile 41-43, cu următorul cuprins:
  41.Combinații (insulinum glargine + lixisenatidum)**A10AE54
  42.Dulaglutidum**A10BJ05
  43.Empagliflozinum**A10BK03
  e) La punctul „P6 Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul „P6.5 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ punctul „P6.5.1. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  2.Imunoglobulină umană normală**J06BA01
  f) La punctul „P6 Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul „P6.15 Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  2.Imunoglobulină umană normală**J06BA01
  g) La punctul „P6 Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subpunctul „P6.23. Neuropatia optică ereditară Leber“ se introduce un nou punct, subpunctul P6.24, cu următorul cuprins:P6.24. Amiotrofia spinală musculară
  1.Nusinersenum**1M09AX07
  h) La punctul „P9 Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subpunctul „P9.1 Transplant medular“, după poziția 49 se introduce o nouă poziție, poziția 50, cu următorul cuprins:
  50.Imunoglobulină umană normală**J06BA01
  i) La punctul „P9 Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subpunctul „P9.4 Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 33 se introduce o nouă poziție, poziția 34, cu următorul cuprins:
  34.Imunoglobulină umană normală**J06BA01

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 31 mai 2018.Nr. 380.-----