HOTĂRÂRE nr. 368 din 24 mai 2018pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 31 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 17 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurențiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 24 mai 2018.Nr. 368.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017)1. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Mediului
  Nr. crt.Denumirea unității
  I. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate integral din bugetul de stat
  1.Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  2.Garda Națională de Mediu
  3.Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“
  II. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  1.Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
  III. Unități cu finanțare externă și de la bugetul de stat
  1.Unități de management al proiectului (UMP)
  2.Unități de implementare a proiectului (UIP)
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I este de 2.905, din care:– Garda Națională de Mediu - 809 de posturi;– Agenția Națională pentru Protecția Mediului și instituțiile din subordine - 1.925 de posturi;– Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ - 171 de posturi.
  2. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului
  Nr. crt.Denumirea unității
  1.Administrația Națională de Meteorologie
  3. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului
  Nr. crt.Denumirea unității
  I. Unități finanțate din venituri proprii
   Administrația Fondului pentru Mediu
  -----