HOTĂRÂRE nr. 356 din 16 mai 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 30 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:17. coordonează, conform strategiei naționale privind capacitățile civile, activitățile de planificare, pregătire de personal și participare la misiuni internaționale civile și, în acest context, cooperează cu alte instituții guvernamentale și decide cu privire la trimiterea, menținerea și retragerea experților români proveniți din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și a celor din sectorul neguvernamental, în misiuni internaționale civile, în funcție de prioritățile de politică externă ale României și de specificul fiecărei misiuni;2. La articolul 2, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:17^1. asigură finanțarea acțiunilor de gestionare a crizelor, alertelor consulare și reacție rapidă, în condițiile legii;3. La articolul 12, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.426, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat și cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat, din care 938 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat și cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat.(6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.488.4. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) M.A.E. este încadrat cu personal diplomatic și consular, cu personal pe funcții de execuție specifice M.A.E. și cu alte categorii de personal contractual, precum și cu funcționari publici.5. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Numirea atașaților de turism se face de către ministrul turismului, cu avizul M.A.E.6. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 16 mai 2018.Nr. 356.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Afacerilor Externe
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017)
  STRUCTURA POSTURILOR
  din cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
  A. – Ministerul Afacerilor Interne - 4 posturi– Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - 8 posturi, din care:Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - 2 posturi– Ministerul Apărării Naționale - 2 posturi– Ministerul Culturii și Identității Naționale - 1 post– Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - 7 posturi– Ministerul Fondurilor Europene - 4 posturi– Ministerul Economiei - 3 posturi– Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat - 1 post– Ministerul Energiei - 2 posturi– Ministerul Educației Naționale - 1 post – Ministerul Cercetării și Inovării - 1 post– Ministerul Finanțelor Publice - 5 posturi– Ministerul Justiției - 4 posturi*)– Ministerul Mediului - 3 posturi– Ministerul Muncii și Justiției Sociale - 4 posturi– Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - 1 post– Ministerul Sănătății - 1 post– Ministerul Transporturilor - 3 posturi– Consiliul Concurenței - 2 posturi– Banca Națională a României - 1 postTotal: 58 de posturiB. Ministerul Afacerilor Externe, din care:– personal diplomatic - 31 de posturi diplomatice– personal administrativ - 27 de posturi de specialitate și administrativeTotal: 58 de posturiTotal general: 116 posturi*) Din care un post de înalt reprezentant.
  -----