RECTIFICARE nr. 444 din 11 aprilie 2018referitoare la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 24 mai 2018    La Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 și 389 bis din 7 mai 2018, se fac următoarele rectificări:– în anexa nr. 1, la nota 19, în loc de: „… prevăzute în Anexa 3.“ se va citi: „… prevăzute în Anexa 4.“; – în anexa nr. 2, la nota 16, în loc de: „… prevăzute în Anexa 3.“ se va citi: „… prevăzute în Anexa 4.“; – în anexa nr. 4, la nota 3, în loc de: „… prevăzute în Anexa nr. 3 …“ se va citi: „… prevăzute în Anexa nr. 4 …“; – în anexa nr. 4, la nota 5, în loc de: „… prevăzute la Anexa nr. 3 …“ se va citi: „… prevăzute la Anexa nr. 4 …“. ----