ORDIN nr. 351 din 27 aprilie 2018privind aprobarea Schemei de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018    Având în vedere prevederile Deciziei Comisiei Europene C(2014) 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România,luând în considerare prevederile Acordului de finanțare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, și Fondul European de Investiții, semnat la 20 septembrie 2016,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Avizul Consiliului Concurenței nr. 2.461 din 20.03.2018,luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene,ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcția generală programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    Ministrul fondurilor europene,
    Rovana Plumb
    București, 27 aprilie 2018.Nr. 351.  +  ANEXĂ SCHEMA DE AJUTOARE DE MINIMISsub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operaționalCompetitivitate