ORDIN nr. 2.045 din 14 mai 2018privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 21 mai 2018    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Informațiile sunt culese din documentele depuse de plătitori la unitățile Ministerului Finanțelor și aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare. Publicarea datelor pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice se face zilnic astfel încât să reflecte modificările apărute în baza de date cu o întârziere de maximum 24 de ore.2. După articolul 3 se introduc patru noi articole, articolele 3^1-3^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Din baza de date publicată potrivit art. 1-3 se încarcă pe portalul Guvernului la adresa www.data.gov.ro seturile de date în format deschis conținând informații privind agenții economici.  +  Articolul 3^2Perioada de publicare/actualizare a informațiilor de la art. 3^1 este de două ori pe an, respectiv la un interval de 6 luni.  +  Articolul 3^3Datele de la art. 3^1 rămân publicate o perioadă de 10 ani. După acest interval datele nu mai pot fi vizualizate/descărcate.  +  Articolul 3^4Informațiile prevăzute la art. 3^1 sunt cele care se publică pe serverul Ministerului Finanțelor Publice conform art. 1.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Direcția generală de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile și Centrul Național pentru Informații Financiare vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIInformațiile cuprinse la pct. 1 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 se stabilesc anual, în funcție de reglementările contabile aplicabile.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 14 mai 2018.Nr. 2.045.-----