HOTĂRÂRE nr. 26 din 16 mai 2018privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 17 mai 2018    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– domnul deputat Sorin-Dan Moldovan, aparținând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor în locul domnului deputat Glad-Aurel Varga;– domnuldeputat Ionuț-Marian Stroe, aparținând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în calitate de membru.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    PETRU-GABRIEL VLASE
    București, 16 mai 2018.Nr. 26.-----