HOTĂRÂRE nr. 432 din 19 aprilie 2018pentru modificarea și completarea Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 8 mai 2018    Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 48 alin. (9), ale art. 49 alin. (9) și ale art. 57 alin. (4) și (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul IRegulamentul privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 15, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Atunci când Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază necesar, judecătorul a cărui delegare se propune susține un interviu în fața Secției.(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care se propune delegarea succesivă a aceluiași judecător în aceeași funcție de conducere.2. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Judecătorul a cărui delegare se propune susține un interviu în fața Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.3. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) În cazul în care se propune delegarea succesivă a aceluiași judecător în aceeași funcție de conducere, susținerea interviului nu mai este necesară, cu excepția cazului în care Secția pentru judecători dispune altfel.(6) Dispozițiile art. 16 se aplică în mod corespunzător.4. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Atunci când Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază necesar, judecătorul propus pentru numirea în funcția de președinte de secție va susține în fața Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu care constă în:a) susținerea planului managerial sub următoarele aspecte:– prezentarea sintetică a secției pentru a cărei conducere candidează;– identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități, precum și a soluțiilor propuse pentru prevenirea și înlăturarea acestora;– propuneri pentru îmbunătățirea activității manageriale a secției pentru a cărei conducere candidează;– compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat cu cel al președintelui instanței, dacă este cazul;b) verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare, vizând în esență capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaționare și comunicare;c) verificarea cunoștințelor specifice funcției pentru care s-a depus candidatura.5. La articolul 19^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Candidații vor susține în fața Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu, care constă în:a) susținerea planului managerial sub următoarele aspecte:– prezentarea sintetică a instanței sau a secției pentru a cărei conducere candidează;– identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități, precum și a soluțiilor propuse pentru prevenirea și înlăturarea acestora;– propuneri pentru îmbunătățirea activității manageriale a instanței sau a secției pentru a cărei conducere candidează;– compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat cu cel al președintelui instanței, dacă este cazul;b) verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare, vizând în esență capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaționare și comunicare;c) verificarea cunoștințelor specifice funcției pentru care s-a depus candidatura.6. La articolul 21, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Procurorul propus pentru numirea în funcția de conducere vacantă va susține în fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu, în condițiile art. 19^1 alin. (4), care se aplică în mod corespunzător.7. La articolul 21, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) și (11), cu următorul cuprins:(10) Membrii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidatului întrebări referitoare la conduita și deontologia profesională, precum și la împrejurări rezultate din cuprinsul propunerii motivate întocmite de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, al recomandării conducătorului direcției ori, după caz, al secției din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv al Direcției Naționale Anticorupție sau al avizului motivat primit din partea colegiului de conducere și pot consulta ultimul raport de evaluare a activității profesionale a candidatului.(11) Prevederile art. 19 alin. (2), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Simona Camelia Marcu
    București, 19 aprilie 2018.Nr. 432.----