HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 20 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 6 octombrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Muncii și Justiției Sociale*) va monitoriza, în anul 2006 și în trimestrul I al anului 2007, aplicarea dispozițiilor din normele metodologice prevăzute la art. 1 și va putea face propuneri de modificare și completare a acestora.  +  Articolul 3Valoarea sumei lunare de 440 lei, acordată sub formă de tichete de creșă, se indexează semestrial, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, și se stabilește prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale*).-------------Art. 3 a fost modificat conform art. 1 din ORDINUL nr. 699 din 12 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014. A se vedea pct. 6.1.-6.5. din NORMELE METODOLOGICE de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.  +  Articolul 4Criteriile privind autorizarea funcționării unităților emitente care pot desfășura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, se aprobă în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finanțelor publice.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 20 septembrie 2006.Nr. 1.317.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și atichetelor de creșă