ORDIN nr. 586 din 3 mai 2018privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 8 mai 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 4.678 din 2.05.2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale, din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. După poziția nr. 6255 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 6256 și 6257, cu următorul cuprins:
  „Nr. crt. cod_cimobsDenumire produsformăConcentrațieFirmă/ȚarăDCIAmbalajgrupa ATCstatut_frmstatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)stareObservațiiValabilitate preț
  6256W64161001EPOPROSTENOL 0.5 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. PERF.0.5 mgPHARMNET PLUS - S.R.L. - ROMÂNIAEPOPROSTENOLUMCutie x 1 flacon epoprostenol 0.5 mg, un flacon cu soluție de tampon glicină sterilă, un filtru steril de unică folosință pentru prepararea aseptică a soluției perfuzabile (3 ani)B01AC09MI296.54326.19393.70NCant. 20 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 8 februarie 2019.
  6257W64278001KIDROLASE 10000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.10000 UIDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L. - ROMÂNIAASPARAGINAZUMCutie cu 10 flacoane cu pulbere pentru soluție injectabilă (2 ani)L01XX02MI3206.983236.983566.46NCant. 200 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 30 martie 2019.“
  2. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 5759, 5894 și 6045 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „Nr. crt. cod_cimobsDenumire produsformăConcentrațieFirmă/ȚarăDCIAmbalajgrupa ATCstatut_frmstatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)stareObservațiiValabilitate preț
  5759W54315001HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mgCOMPR. DIVIZ.10 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAHYDROCORTISONUMCutie x 25 comprimate divizabile (3 ani)H02AB09MI8.309.4612.79NCant. 7200 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 28 octombrie 2018.
  5894W62537001DEXAMETHASON 0.5 mgCOMPR.0.5 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIADEXAMETHASONUMCutie cu 10 compr. in blist. (5 ani)H02AB02MI3.173.614.88NCant. 1028 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 25 octombrie 2018.
  6045W54011001EXACYL 0.5 g/5 mlSOL. INJ.0.5 g/5 mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAACIDUM TRANEXAMICUMCutie x 5 fiole x 5 ml (5 ani)B02AA02MI7.518.5611.57NCant. 1629 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 25 octombrie 2018“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 3 mai 2018.Nr. 586.----