ORDIN nr. 601/896/2018pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 601 din 4 mai 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 896 din 26 aprilie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 7 mai 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 4.682 din 2.05.2018 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.767 din 26.04.2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 83, 152, 383, 384, 385 și 386 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 38, 39, 45, 236, 237, 238, 239, 240, 382 și 396 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  38W55163002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN 500 mg/125 mgCOMPR. FILM.500 mg/ 125 mgBEECHAM GROUP PLCMAREA BRITANIECUTIE X 2 BLISTERE PVC-PVDC/AL X 7 COMPRIMATE FILMATE, FIECARE BLISTER FIIND INTRODUS ÎNTR-O PUNGĂ PROTECTOARE DIN AL LAMINAT, CONȚINÂND UN DESICANTP-RF140,4894280,6617140,247571
  39W54971008J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXICILINA/ ACID CLAVULANIC AUROBINDO 500 mg/125 mgCOMPR. FILM.500 mg/ 125 mgAUROBINDO PHARMA LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 14 COMPR. FILM.P-RF140,4078570,5514280,000000
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  45W62046002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOKSIKLAV QUICKTAB 625 mgCOMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ/ ORODISPERSABILE625 mgSANDOZ - S.R.L. ROMÂNIACUTIE X 7 BLIST. AL/AL X 2 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ/ ORODISPERSABILEP-RF140,4894280,6617140,563286
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  236W55702001J01MA12LEVOFLOXACINUMTAVANIC I.V. 500 mgSOL. PERF.5 mg/mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF.P-RF/S144,40000049,92199929,948001
  237W55815004J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINA ACTAVIS 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF.S141,79000049,9219994,738001
  238W61707001J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVALOX 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPAC DIN AL A 100 ML SOL. PERF.PR141,79000049,9219994,738001
  239W63747004J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINA AUROBINDO 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF.PR141,04000049,9219993,758001
  240W54108003J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACIN KABI 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg /mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. PEJD KABIPAC X 100 ML CONȚINÂND 100 ML SOL. PERF. (500 MG LEVOFLOXACINĂ)S141,79000049,9219994,738001
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  382W60057003J05AB04RIBAVIRINUMREBETOL 200 mgCAPS.200 mgMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X 140 CAPS. ( BLIST. PVC/PE/PVDC )P-RF/R1406,9812147,8820710,000000
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  396W59955001J05AE03RITONAVIRUM **NORVIR 100 mgCOMPR. FILM.100 mgABBVIE LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.P-RF/R302,4864003,1440000,886666
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 494 se introduc treisprezece noi poziții, pozițiile 495-507, cu următorul cuprins:
  495W64211008J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXICILINĂ/ACID CLAVULANIC AUROBINDO 500 mg/125 mgCOMPR. FILM.500 mg/ 125 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF140,4078570,5514280,000000
  496W64212008J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXICILINĂ/ACID CLAVULANIC AUROBINDO 875 mg/125 mgCOMPR. FILM.875 mg/ 125 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF140,7121420,9621420,000000
  497W62972004J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ INFOMED 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlINFOMED FLUIDS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 30 PUNGI DE PERFUZIE DIN POLIOLEFINĂ AVÂND CAPACITATEA DE 100 ML A CÂTE 100 ML SOL. PERF.PRF3037,00000041,6016660,000000
  498W62972002J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ INFOMED 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlINFOMED FLUIDS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 PUNGI DE PERFUZIE DIN POLIOLEFINĂ AVÂND CAPACITATEA DE 100 ML A CÂTE 50 ML SOL. PERF.PRF5018,93000021,3968000,000000
  499W64072005J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2820,71821423,9453570,000000
  500W64072008J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5620,18267822,6803570,000000
  501W64072003J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1421,61071426,2807140,000000
  502W63758001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGIN ACCORD 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 50 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1820,670000932,6800000,000000
  503W63759001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGIN ACCORD 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 70 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.061,9300001.195,6600000,000000
  504W63507001J05AE03RITONAVIRUM**RITONAVIR ACCORD 100 mgCOMPR. FILM.100 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR302,0720002,6200000,000000
  505W63769001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL**1TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 245 mgCOMPR. FILM.245 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ OPA-AL-PVC/AL X 30X1 COMPR. FILM.PR3023,26560026,8855990,589734
  506W63802004J05AR03COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM)EMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORD 200 mg/ 245 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 245 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PERFORAT PT. ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE OPA-AL-PVC/AL X 30X1COMPR. FILM.PR3027,04733330,7533330,000000
  507W63820001J05AX08RALTEGRAVIRUMISENTRESS 600 mgCOMPR. FILM.600 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILMATEPR6040,69183344,9900000,000000
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 31 și 34 se abrogă.5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 108, 109, 115, 150, 151, 152, 153 și 154 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  108W54971008J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXICILINĂ/ACID CLAVULANIC AUROBINDO 500 mg/125 mgCOMPR. FILM.500 mg/ 125 mgAUROBINDO PHARMA LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 14 COMPR. FILM.P-RF140,4078570,5514280,000000
  109W55163002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAUGMENTIN 500 mg/125 mgCOMPR. FILM.500 mg/ 125 mgBEECHAM GROUP PLCMAREA BRITANIECUTIE X 2 BLISTERE PVC-PVDC/AL X 7 COMPRIMATE FILMATE, FIECARE BLISTER FIIND INTRODUS ÎNTR-O PUNGĂ PROTECTOARE DIN AL LAMINAT, CONȚINÂND UN DESICANTP-RF140,4894280,6617140,247571
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  115W62046002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOKSIKLAV QUICKTAB 625 mgCOMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ/ ORODISPERSABILE625 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 7 BLIST. AL/AL X 2 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ/ ORODISPERSABILEP-RF140,4894280,6617140,563286
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  150W61707001J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVALOX 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPAC DIN AL A 100 ML SOL. PERF.PR141,79000049,9219994,738001
  151W55815004J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ ACTAVIS 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 100 ML SOL. PERF.S141,79000049,9219994,738001
  152W63747004J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ AUROBINDO 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF.PR141,04000049,9219993,758001
  153W55702001J01MA12LEVOFLOXACINUMTAVANIC I.V. 500 mgSOL. PERF.5 mg/mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF.P-RF/S144,40000049,92199929,948001
  154W54108003J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACIN KABI 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - SRLROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. PEJD KABIPAC X 100 ML CONȚINÂND 100 ML SOL. PERF. (500 MG LEVOFLOXACINĂ)S141,79000049,9219994,738001
  6. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 166 se introduc patru noi poziții, pozițiile 167-170, cu următorul cuprins:
  167W64211008J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXICILINĂ/ACID CLAVULANIC AUROBINDO 500 mg/125 mgCOMPR. FILM.500 mg/ 125 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF140,4078570,5514280,000000
  168W64212008J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOXICILINĂ/ACID CLAVULANIC AUROBINDO 875 mg/125 mgCOMPR. FILM.875 mg/ 125 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF140,7121420,9621420,000000
  169W62972004J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ INFOMED 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlINFOMED FLUIDS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 30 PUNGI DE PERFUZIE DIN POLIOLEFINĂ AVÂND CAPACITATEA DE 100 ML A CÂTE 100 ML SOL. PERF.PRF3037,00000041,6016660,000000
  170W62972002J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ INFOMED 5 mg/mlSOL. PERF.5 mg/mlINFOMED FLUIDS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 PUNGI DE PERFUZIE DIN POLIOLEFINĂ AVÂND CAPACITATEA DE 100 ML A CÂTE 50 ML SOL. PERF.PRF5018,93000021,3968000,000000
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 38, 39, 97, 100, 108, 198, 200, 202, 204, 205, 212, 213, 273, 284, 345 și 480 se abrogă.8. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 211 și 371 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  211W58249002L01DC01BLEOMYCINUM SULFASBLEOMYCIN MEDAC 15000 UIPULB. PT. SOL. INJ.15000UIMEDAC GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATEGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ.PR199,230000125,4700000,000000
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  371W62045001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEGA 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgHEATON K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 8 ML, PREVĂZUT CU CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF ȘI DISC ALB DE PPPR1636,000000731,3900000,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4: Mucoviscidoza, poziția 23 se abrogă.10. La secțiunea P7 „Program național de boli endocrine“, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne, după poziția 90 se introduce o nouă poziție, poziția 91, cu următorul cuprins:
  91W60296002M05BA04ACIDUM ALENDRONICUM **FOSAMAX 70 mgCOMPR.70 mgMERCK SHARP DOHMEROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/AL X 4 COMPR.P6L42,2080002,9850005,675000
  11. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: Transplant medular, pozițiile 238, 242 și 264 se abrogă.12. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: Transplant medular, după poziția 294 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 295-299, cu următorul cuprins:
  295W64072008J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5620,18267822,6803570,000000
  296W64072005J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2820,71821423,9453570,000000
  297W64072003J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1421,61071426,2807140,000000
  298W63758001J02AX04CASPOFUNGINUM **CASPOFUNGIN ACCORD 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 50 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1820,670000932,6800000,000000
  299W63759001J02AX04CASPOFUNGINUM **CASPOFUNGIN ACCORD 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 70 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.061,9300001.195,6600000,000000
  13. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2: Transplant de cord, pozițiile 103 și 107 se abrogă.14. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2: Transplant de cord, după poziția 120 se introduc trei noi poziții, pozițiile 121-123, cu următorul cuprins:
  121W64072005J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2820,71821423,9453570,000000
  122W64072008J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5620,18267822,6803570,000000
  123W64072003J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1421,61071426,2807140,000000
  15. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3: Transplant hepatic, pozițiile 99 și 103 se abrogă.16. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3: Transplant hepatic, după poziția 117 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 118-122, cu următorul cuprins:
  118W64072003J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1421,61071426,2807140,000000
  119W64072005J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2820,71821423,9453570,000000
  120W64072008J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5620,18267822,6803570,000000
  121W63758001J02AX04CASPOFUNGINUM **CASPOFUNGIN ACCORD 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 50 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1820,670000932,6800000,000000
  122W63759001J02AX04CASPOFUNGINUM **CASPOFUNGIN ACCORD 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 70 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.061,9300001.195,6600000,000000
  17. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: Transplant renal combinat rinichi și pancreas, pozițiile 166 și 170 se abrogă.18. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4: Transplant renal combinat rinichi și pancreas, după poziția 194 se introduc șase noi poziții, pozițiile 195-200, cu următorul cuprins:
  195W64072005J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2820,71821423,9453570,000000
  196W64072008J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5620,18267822,6803570,000000
  197W64072003J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1421,61071426,2807140,000000
  198W63758001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGIN ACCORD 50 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.50 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 50 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1820,670000932,6800000,000000
  199W63759001J02AX04CASPOFUNGINUM**CASPOFUNGIN ACCORD 70 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.70 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONȚINE 70 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.061,9300001.195,6600000,000000
  200W60296002M05BA04ACIDUM ALENDRONICUMFOSAMAX 70 mgCOMPR.70 mgMERCK SHARP DOHMEROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. AL/AL X 4 COMPR.P6L42,2080002,9850005,675000
  19. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.5: Transplant celule pancreatice, după poziția 34 se introduc trei noi poziții, pozițiile 35-37, cu următorul cuprins:
  35W64072003J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1421,61071426,2807140,000000
  36W64072005J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2820,71821423,9453570,000000
  37W64072008J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5620,18267822,6803570,000000
  20. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6: Transplant pulmonar, pozițiile 110, 114 și 120 se abrogă.21. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6: Transplant pulmonar, după poziția 143 se introduc trei noi poziții, pozițiile 144-146, cu următorul cuprins:
  144W64072005J02AC03VORICONAZOLUM**VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2820,71821423,9453570,000000
  145W64072003J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1421,61071426,2807140,000000
  146W64072008J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5620,18267822,6803570,000000
  22. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați, pozițiile 114, 115, 122 și 123 se abrogă.23. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați, după poziția 137 se introduc trei noi poziții, pozițiile 138-140, cu următorul cuprins:
  138W64072008J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF5620,18267822,6803570,000000
  139W64072005J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2820,71821423,9453570,000000
  140W64072003J02AC03VORICONAZOLUM **VERRIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. PVC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF1421,61071426,2807140,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna mai 2018.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan-Teohari Vulcănescu
  -----