ORDIN nr. 4.514 din 12 aprilie 2018privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 24 aprilie 2018  Având în vedere prevederile art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prevăzută în tabelul 2 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Media numărului de locuitori, calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2017, comunicat de către Institutul Național de Statistică și publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la adresa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/populatie_uat-uri.html, se utilizează de către instituțiile prefectului în vederea stabilirii numărului maxim de posturi, valabil în anul 2018, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.  +  Articolul 3(1) În termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi, pentru anul 2018, pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. (2) Comunicările se transmit, în format electronic (Excel), însoțite de codurile SIRUTA, și către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la adresa dpfbl@a.mdrap.ro.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 12 aprilie 2018.Nr. 4.514.  +  ANEXĂ
  Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale
  Nr. crt.Grupe în funcție de numărul de locuitoriComuneOrașeMunicipiiJudețeSectoare ale municipiului BucureștiMunicipiul București
  01234567
  1cel mult 1.5001.165xxxxx
  21.501-3.0002.2562.434xxxx
  33.001-5.0003.8054.230xxxx
  45.001-10.0006.2847.478xxxx
  510.001-20.00011.42913.26817.109xxx
  620.001-50.00031.56427.07031.909xxx
  750.001-100.000xx73.217xxx
  8100.001-200.000xx135.345xxx
  9200.001-400.000xx294.578xxx
  10cel mult 500.000xxx373.078xx
  11cel puțin 500.001xxx676.546xx
  12sectoare ale municipiului Bucureștixxxx347.726x
  13municipiul Bucureștixxxxx2.102.912
  -----