HOTĂRÂRE nr. 17 din 13 februarie 2013privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 15 februarie 2013  În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se constituie Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României, adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 și aprobată prin referendumul național din 8 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003 și nr. 758 din 29 octombrie 2003 și aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.(2) Inițiativa privind revizuirea Constituției aparține parlamentarilor, în condițiile art. 150 alin. (1) din Constituția României, republicată.  +  Articolul 2(1) Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României prevăzută la art. 1, denumită în continuare Comisia, se compune din 23 de deputați și senatori.(2) Fiecare grup parlamentar desemnează câte un supleant, care poate participa la ședințele Comisiei, fără drept de vot.(3) Comisia este condusă de un birou alcătuit din președinte, 5 vicepreședinți și 2 secretari.(4) Componența Comisiei și a biroului acesteia este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(5) În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrările acesteia, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.(6) Pentru ca ședințele Comisiei să aibă loc este necesară participarea a cel puțin două treimi din numărul membrilor care o compun.(7) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor Comisiei.(8) Comisia își va desfășura activitatea pe baza unui regulament propriu de funcționare, care va fi aprobat în ședința comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului.  +  Articolul 3(1) Obiectivele și tezele revizuirii Constituției vor fi stabilite de către Comisie, pe baza propunerilor primite de la grupurile parlamentare.(2) Comisia va elabora și propunerea legislativă cu privire la organizarea și desfășurarea referendumului asupra Legii de revizuire adoptate de Parlament.  +  Articolul 4(1) Comisia depune proiectul propunerii legislative de revizuire a Constituției la Birourile permanente ale celor două Camere, care îl pun la dispoziția grupurilor parlamentare, în vederea inițierii procedurilor de revizuire a Constituției, în condițiile art. 150 alin. (1) din Constituția României, republicată.(2) Propunerea legislativă de revizuire a Constituției nu se mai supune examinării altor comisii parlamentare și este susținută în plenul Camerei sesizate de către membrii Comisiei.(3) Activitatea Comisiei încetează la data confirmării de către Curtea Constituțională a rezultatului referendumului cu privire la revizuirea Constituției.  +  Articolul 5Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activității Comisiei.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicarea Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2010 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2010, cu modificările ulterioare.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 13 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 13 februarie 2013.Nr. 17.  +  AnexăCOMPONENȚA NOMINALĂa Comisiei comune a Camerei Deputaților șiSenatului pentru elaborarea propunerii legislativede revizuire a Constituției României și a biroului acesteiaI. Componența Comisiei:– membri titulari:1. Florin Iordache, deputat, Grupul parlamentar PSD2. Nicolae-Ciprian Nica, deputat, Grupul parlamentar PSD3. Gheorghe Emacu, deputat, Grupul parlamentar PSD4. Daniel Florea, deputat, Grupul parlamentar PSD5. Gabriela-Maria Podașcă, deputat, Grupul parlamentar PSD6. Ioan Chelaru, senator, Grupul parlamentar PSD7. Toni Greblă, senator, Grupul parlamentar PSD8. Ovidiu-Liviu Donțu, senator, Grupul parlamentar PSD9. Viorel Chiriac, senator, Grupul parlamentar PSD10. Petre Roman, deputat, Grupul parlamentar PNL11. Alina-Ștefania Gorghiu, deputat, Grupul parlamentar PNL12. Adrian George Scutaru, deputat, Grupul parlamentar PNL13. Dan-Ștefan Motreanu, deputat, Grupul parlamentar PNL14. George-Crin Laurențiu Antonescu, senator, Grupul parlamentar PNL15. Tudor-Alexandru Chiuariu, senator, Grupul parlamentar PNL16. Gabriel Andronache, deputat, Grupul parlamentar PDL17. Valeria-Diana Schelean, deputat, Grupul parlamentar PDL18. Alin-Păunel Tișe, senator, Grupul parlamentar PDL19. Cătălin-Daniel Fenechiu, deputat, Grupul parlamentar PP-DD20. Haralambie Vochițoiu, senator, Grupul parlamentar PP-DD21. Mate Andras-Levente, deputat, Grupul parlamentar UDMR22. Varujan Pambuccian, deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale23. Liviu-Bogdan Ciucă, deputat, Grupul parlamentar PC– membri supleanți:1. Ioan Adam, deputat, Grupul parlamentar PSD2. Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, deputat, Grupul parlamentar PNL3. Vasilica-Steliana Miron, senator, Grupul parlamentar PP-DD4. Biro Rozalia-Ibolya, senator, Grupul parlamentar UDMR5. Ovidiu Victor Ganț, deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale6. Aurelian Ionescu, deputat, Grupul parlamentar PC7. Ștefan-Bucur Stoica, deputat, Grupul parlamentar PDL (la 26-02-2013, Punctul I. din Anexă a fost completat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013 ) II. Componența biroului Comisiei:1. Președinte: George-Crin Laurențiu Antonescu, senator, Grupul parlamentar PNL2. Vicepreședinte: Ioan Chelaru, senator, Grupul parlamentar PSD3. Vicepreședinte. Valeria-Diana Schelean, deputat, Grupul parlamentar PDL4. Vicepreședinte: Cătălin-Daniel Fenechiu, deputat, Grupul parlamentar PP-DD5. Vicepreședinte: Mate Andras-Levente, deputat, Grupul parlamentar UDMR6. Vicepreședinte: Liviu-Bogdan Ciucă, deputat, Grupul parlamentar PC7. Secretar: Florin Iordache, deputat, Grupul parlamentar PSD8. Secretar: Varujan Pambuccian, deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale-----