ORDIN nr. 526/878/2018pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 526 din 20 aprilie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 878 din 18 aprilie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 aprilie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 4.018/2018 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.483 din 18 aprilie 2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională „Unifarm“ - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prețul de decontare prevăzut la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională «Unifarm» - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru medicamentele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) din actul normativ mai sus menționat, se stabilește potrivit art. 3 din anexa nr. 1, în baza prețului aprobat prin ordin al ministrului sănătății.2. La articolul 2, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Se aprobă Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor prevăzute la art. 1 alin. (3) prevăzută în anexa nr. 4.3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Listele prevăzute la alin. (1), (1^1) și (1^2) se actualizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 20 aprilie 2018.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
   +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Ordinul 1.605/875/2014)  +  Secţiunea C2Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională „Unifarm“ - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, corespunzătoare denumirilor comune internaționale cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, elaborată în temeiul Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014, cu modificările și completările ulterioare, valabilă începând cu 20 aprilie 2018
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/ U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțieCant./ ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T. Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  P1: PROGRAMUL NAȚIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE
  A) SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ȘI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECȚIE HIV/SIDA ȘI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE
  1W64293002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂS11.443,1400000,0000000,000000
  2W64293001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 50 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂS1721,5700000,0000000,000000
  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER
  P6.5: BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE/INFLAMATOR-IMUNE
  P6.5.1: TRATAMENTUL MEDICAMENTOS AL BOLNAVILOR CU BOLI NEUROLOGICE INFLAMATOR-IMUNE
  1W64293002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂS11.443,1400000,0000000,000000
  2W64293001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 50 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂS1721,5700000,0000000,000000
  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER
  P6.15: Sindrom de imunodeficiență primară
   W64293002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂS11.443,1400000,0000000,000000
   W64293001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 50 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂS1721,5700000,0000000,000000
  P9: PROGRAM NAȚIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
  P9.1: TRANSPLANT MEDULAR
  1W64293002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂS11.443,1400000,0000000,000000
  2W64293001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 50 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂS1721,5700000,0000000,000000
  P9: PROGRAM NAȚIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
  P9.4: TRANSPLANT RENAL COMBINAT RINICHI ȘI PANCREAS
  1W64293002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂS11.443,1400000,0000000,000000
  2W64293001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **OCTAGAM 50 mg/mlSOL. PERF.50 mg/mlOCTAPHARMA (IP) LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 50 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂS1721,5700000,0000000,000000
  N O T Ă:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  -----