RECTIFICARE nr. 25 din 29 martie 2018referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 19 aprilie 2018    În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 30 martie 2018, se face următoarea rectificare:– la art. II alin. (2), în loc de: „… potrivit prevederilor art. I pct. 28…“ se va citi: „… potrivit prevederilor art. I pct. 29…“.----