ORDIN nr. 491 din 16 aprilie 2018privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 17 aprilie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 3.673 din 13.04.2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale, din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După poziția nr. 6248 se introduc 7 noi poziții, pozițiile nr. 6249-6255, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObsDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  „6249W64125001BAVENCIO 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlMERCK SERONO SPA - ITALIAAVELUMABUMCutie x 1 flacon din sticlă x 10 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (2 ani)L01XC31MOorfan4054.494084.484490.24Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6250W63376001CLONOTRIL 0.5 mgCOMPR.0.5 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIACLONAZEPAMUMCutie x 30 comprimate (3 ani)N03AE01MI4.955.657.63NCant.40942 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 2 septembrie 2018.
  6251W63375001CLONOTRIL 2 mgCOMPR.2 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIACLONAZEPAMUMCutie x 30 comprimate (3 ani)N03AE01MI5.406.168.32NCant. 48687 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 2 septembrie 2018.
  6252W59712001COSMEGEN LYOVAC 0.5 mgPULB. PT. SOL. INJ.0.5 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIADACTINOMICINUMCutie x 1 flacon cu pulbere pentru soluție injectabilă (36 luni)L01DA01MI320.00350.00419.65NCant. 3000 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 22 ianuarie 2019.
  6253W61131001NALCROM 100 mgCAPS.100 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIANATRII CROMOGLICASCutie x 20 capsule (3 ani)A07EB01MI31.2735.6546.63NCant. 10.500 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 10 iulie 2018.
  6254W63913001TEPADINA 15 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.15 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIATHIOTEPUMFlacon x 15 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă (18 luni)L01AC01MI652.62682.62782.21NCant. 382 flacoanePrețurile sunt valabile până la data de 14 februarie 2019.
  6255W62137001VESANOID 10 mgCAPS. MOI10 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIATRETINOINUMCutie x 100 capsule moi (3 ani)L01XX14MI1014.301044.301176.44NCant. 85 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 19 septembrie 2018.“
  2. Pozițiile nr. 5701, 5702 și 6161 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 16 aprilie 2018.Nr. 491.----