RECTIFICARE nr. 79 din 28 martie 2018referitoare la Legea nr. 79/2018
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 13 aprilie 2018    În cuprinsul Legii nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2018, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 23^12 (cu referire la textul propus), în loc de: „… al Agenției Naționale pentru Reformă Fiscală și …“ se va citi: „… al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și …“.----