ORDIN nr. 3 din 13 ianuarie 2012pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare
EMITENT
 • COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2012  În conformitate cu prevederile art. 1, 2 și art. 7 alin. (3) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în ședința din data de 11 ianuarie 2012, emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunea nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Instrucțiunea menționată la art. 1 se publică împreună cu prezentul ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).
  Președintele Comisiei Naționale
  a Valorilor Mobiliare,
  Gabriela Victoria Anghelache
  București, 13 ianuarie 2012.Nr. 3.  +  AnexăINSTRUCTIUNIprivind organismele de plasament colectiv monetare----------