HOTĂRÂRE nr. 194 din 4 aprilie 2018pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 12 aprilie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La punctul 4.1.a), b)1^3, subpunctul 8 va avea următorul cuprins:8. În ziua licitației, dealerii primari prezintă oferta în cont propriu și/sau în contul clienților lor.2. La punctul 4.1.a), b)3, subpunctul 9 va avea următorul cuprins:9. Pentru împrumuturile prevăzute la paragraful 8, pe baza aprobării actului normativ cu forță juridică de lege de ratificare/aprobare și publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanțelor Publice încheie acorduri subsidiare, denumite în continuare AS, cu ordonatorii principali de credite, prin care părțile convin asupra obligațiilor și drepturilor acestora în contextul dat, cu excepția obligațiilor legate de efectuarea tragerilor și asigurării serviciului datoriei publice, care se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin direcțiile de specialitate, în conformitate cu prevederile documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AS vor fi prevăzute elemente, fără a se limita la acestea, precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului și finanțarea obiectivelor acestuia, legătura funcțională în cadrul compartimentelor, dacă este cazul, raportări etc. Clauzele AS pot fi adaptate în funcție de prevederile documentului juridic care guvernează derularea împrumutului și în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților legate de implementarea fizică și financiară a proiectului. Semnarea AS se va face de către reprezentanții instituțiilor, autorizați în acest sens, în cel mult 90 de zile de la data publicării actului normativ cu forță juridică de lege de ratificare/aprobare a împrumutului în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 4 aprilie 2018.Nr. 194.-----