HOTĂRÂRE nr. 18 din 4 aprilie 2018privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 aprilie 2018    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– domnul deputat Ion Ștefan, aparținând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci la Comisia pentru industrii și servicii, în calitate de membru;– domnul deputat Pavel Popescu, aparținând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru muncă și protecție socială la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în calitate de membru;– domnul deputat George Ionescu, aparținând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale la Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, în calitate de membru.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    FLORIN IORDACHE
    București, 4 aprilie 2018.Nr. 18.-----