HOTĂRÂRE nr. 317 din 20 martie 2018pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 4 aprilie 2018    PLENULÎn temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul IRegulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 15 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 29, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:(12) În cazul imposibilității de constituire a comisiei de evaluare la o instanță sau la un parchet din cauza numărului insuficient de magistrați, evaluarea se face de o comisie constituită din președintele instanței sau, după caz, conducătorul parchetului din care face parte persoana evaluată și din doi judecători de la instanța ierarhic superioară sau, după caz, din doi procurori de la parchetul ierarhic superior, desemnați de colegiile de conducere ale acestora.2. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul imposibilității constituirii comisiei de evaluare din cauza neîndeplinirii unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (1) de către judecătorii sau procurorii care funcționează la o instanță ori un parchet, evaluarea se face de o comisie constituită potrivit art. 29 alin. (12).  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Simona Camelia Marcu
    București, 20 martie 2018.Nr. 317.-----