HOTĂRÂRE nr. 166 din 29 martie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 aprilie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prevăzut la alin. (2), se suplimentează cu 7 posturi de natură contractuală pe perioadă determinată, până la 31 august 2019.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Petru Bogdan Cojocaru
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 29 martie 2018.Nr. 166.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 36/2017)Numărul maxim de posturi: 193, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.Numărul maxim de posturi se suplimentează cu 7 posturi de natură contractuală pe perioadă determinată până la 31 august 2019.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
  -----