HOTĂRÎRE nr. 746 din 24 octombrie 1991privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 25 iunie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Valoarea de patrimoniu a terenurilor agricole aflate în proprietatea societăţilor comerciale agricole înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 este cea prevăzută în anexa.  +  Articolul 2Valoarea de patrimoniu a terenurilor societăţilor comerciale agricole cu capital de stat nu este supusă amortizarii şi nu se poate folosi în tranzacţiile privind vînzarea şi cumpărarea de terenuri.  +  Articolul 3Capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 se majorează cu valoarea de patrimoniu a terenurilor agricole aflate în proprietatea acestora, stabilită conform anexei.  +  Articolul 4Persoanele care devin acţionari în temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 au dreptul la un număr de acţiuni determinat în funcţie de valoarea medie a unui hectar de teren echivalent arabil. Aceasta se calculează prin împărţirea valorii totale de patrimoniu a terenurilor aflate în proprietatea societăţii comerciale la suprafaţa în echivalent arabil a acesteia.  +  Articolul 5Anexa face parte integrantă din prezenta hotărîre. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa STABILIREA valorii de patrimoniu a terenurilor agricole
      Clasa de fertilitateVIVIIIIII
      Valoarea de patrimoniu a terenului arabil - lei/ha -70.000100.000170.000240.000300.000
    --------------