ORDONANTA nr. 51 din 12 august 1994privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naționala, ordine publică și siguranța naționala
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 29 august 1994  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1Personalul din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Paza, Serviciul de Telecomunicații Speciale are dreptul, în timp de pace, la echipament, precum și la materiale de resortul echipamentului (materiale de spălat și igiena, materiale de gospodărie, materiale pentru atelierele de reparații și întreținere, rechizite și furnituri de birou, materiale pentru întreținerea animalelor din statele de organizare), care se acordă gratuit, în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță.  +  Articolul 2(1) Asigurarea cu echipament și materiale de resortul echipamentului pentru personalul instituțiilor publice prevăzute la art. 1 se face pe bază de norme.(2) Normele privind echipamentul sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță. (3) Normele privind materialele de resortul echipamentului sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanță. (4) Normele de echipare pe categorii de personal, structura acestora și instituțiile publice în care se aplică se aproba prin hotărâre a Guvernului. (5) Normele de echipare pentru diferite activități ce se executa în situații speciale neprevăzute, normele pentru asigurarea cu materiale de resortul echipamentului, inclusiv echipamentul de protecție și de lucru pentru salariații civili, regulile de aplicare a acestor norme, precum și regulamentele pentru descrierea, compunerea și portul uniformelor militare se aproba de către conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 1, în condițiile legii. (la 31-12-1994, Articolul 2 a fost modificat de Litera a), Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA Nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994 )  +  Articolul 3(1) Cadrele militare active care prin natura activității sunt obligate sa poarte, în majoritatea timpului, ținuta civilă, precum și cele care, în anul la care se referă echiparea, împlinesc cel puțin 10 ani de la acordarea gradului de ofițer, maistru militar sau subofițer, pot primi drepturile de echipament sub forma bănească, integral sau numai o parte din acestea. (2) Restantele de echipament se pot acorda sub forma bănească, dacă nu a fost posibila acordarea în natura la termenul legal de acordare. Valoarea restantelor se calculează în funcție de prețurile la care se aprovizioneaza articolele respective la data acordării. (la 31-12-1994, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Litera b), Punctul 2, Articolul UNIC LEGEA Nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994 ) (3) Cadrele militare, la trecerea în rezerva sau în retragere, și urmașii cadrelor decedate în timpul activității primesc valoarea echipamentului, restanta pe ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecute în rezerva, în retragere sau când a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primite până la data trecerii în rezerva, în retragere sau când a intervenit decesul este mai mare decît cota valorică stabilită, diferența nu se restituie. (la 31-12-1994, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Litera c), Punctul 2, Articolul UNIC LEGEA Nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994 )  +  Articolul 4Valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament la care au dreptul cadrele militare în condițiile art. 3 se stabilesc de către conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 1, în funcție de prețurile la care se aprovizioneaza articolele cuprinse în norme.  +  Articolul 5Materialele de resortul echipamentului pentru igiena individuală prevăzute în norme se pot acorda și sub forma bănească, la valoarea financiară stabilită de conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 1, care se va actualiza semestrial pe baza evoluției efective a prețurilor, dacă exista diferențe de peste 5% față de semestrul în care a avut loc ultima actualizare. (la 31-12-1994, Articolul 5 a fost modificat de Litera d), Punctul 2, Articolul UNIC LEGEA Nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994 )  +  Articolul 6Valoarea financiară a drepturilor de echipament acordate în condițiile art. 3 și 5 nu este impozabilă.  +  Articolul 7Instituțiile publice prevăzute la art. 1 pot constitui un stoc de siguranță la principalele articole prevăzute în normele de echipare a militarilor, care nu va depăși 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute de norme. La materialele de resortul echipamentului care privesc întreținerea, reparațiile, rechizitele și imprimatele, stocul de siguranță va fi egal cu consumul de 90 de zile. (la 31-12-1994, Articolul 7 a fost modificat de Litera e), Punctul 2, Articolul UNIC LEGEA Nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994 )  +  Articolul 8Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi aprovizionat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.  +  Articolul 9Producerea, vânzarea sau cumpărarea, de către persoane fizice sau juridice, a unor articole din compunerea uniformelor militare, fără avizul instituțiilor publice prevăzute la art. 1, este interzisă.  +  Articolul 10Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare începând cu luna august 1994.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  general-maior Popa Florentin,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Doru Ioan Taracila
  p. Ministrul justiției,
  Lucian Stangu,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Roman de
  Informații,
  Virgil Magureanu
  p. Directorul Serviciului de Informații Externe,
  general-maior Alexandru Tanasescu,
  director adjunct
  p. Directorul Serviciului de Protecție și Paza,
  general-maior Gheorghe Aradavoaice,
  director adjunct
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  colonel Ștefan Coman
   +  Anexa nr. 1Norme privind drepturile de echipament, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naționala, ordine publică și siguranța naționalaA. Pentru Ministerul Apărării:Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din forțele terestre și forțele aerieneNorma nr. 2 - pentru echiparea amiralilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din forțele navaleNorma nr. 3 - pentru echiparea studenților și elevilor din instituțiile militare de învățământ ale forțelor terestre și forțelor aerieneNorma nr. 4 - pentru echiparea studenților și elevilor din Academia și Școala Militară de Maiștri ale forțelor navaleNorma nr. 5 - pentru echiparea elevilor colegiilor militare liceale și Școlii de Aplicație pentru Muzicile Militare, ciclul licealNorma nr. 6 - pentru echiparea militarilor angajați pe bază de contract și militarilor în termen din forțele terestre, infanterie marină și forțele aerieneNorma nr. 7 - pentru echiparea elevilor din școlile de aplicații și militarilor angajați pe bază de contract care urmează ori sunt absolvenți ai cursurilor de formare profesională în centrele de instrucție ale forțelor navaleNorma nr. 8 - pentru echiparea efectivelor participante la misiuni internaționale și dotarea cu materiale de stat major, pregătire fizică și diverseNorma nr. 9 - pentru echiparea observatorilor militari participanți la misiuni O.N.U., O.S.C.E. sau ale altor organisme de securitate regionalăNorma nr. 10 - pentru înzestrarea cu echipament de scenă a personalului Ansamblului Artistic al Armatei, a echipelor artistice ale Cercului Militar Național și cercurilor militare ale statelor majore ale categoriilor de forțe ale armateiNorma nr. 11 - pentru înzestrarea unităților sanitare militare cu echipament de protecție, cazarmament și materiale specifice, de resortul echipamentuluiNorma nr. 12 - pentru înzestrarea cu echipament special, de protecție și de lucru a personalului militar din Ministerul Apărării. (la 24-03-2007, Litera A. din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 51 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007 ) B. Pentru Ministerul de Interne:Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor și amiralilorNorma nr. 2 - pentru echiparea ofițerilor din armata de uscat și marina granicereascaNorma nr. 3 - pentru echiparea generalilor și ofițerilor din rezerva și retragereNorma nr. 4 - pentru echiparea maiștrilor militari și subofițerilor din armata de uscat și din marina granicereascaNorma nr. 5 - pentru echiparea studenților din Academia de PolițieNorma nr. 6 - pentru echiparea elevilor din școlile militare de maiștri militari și subofiteriNorma nr. 7 - pentru echiparea elevilor din liceele militareNorma nr. 8 - pentru echiparea militarilor în termen, militarilor angajați pe baza de contract și elevilor din școlile de ofițeri de rezervaNorma nr. 8 a- pentru echiparea militarilor în termen, militarilor angajați pe baza de contract și elevilor din școlile de ofițeri și maiștri militari de rezerva din marina granicereascaNorma nr. 9 - pentru echiparea formatiilor, echipelor artistice și a muzicii reprezentative din unitățile Ministerului de InterneNorma nr. 10 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor militare, căminelor de oaspeti și a dormitoarelor organizate în unitățiNorma nr. 11 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecție și de lucru.C. Pentru Ministerul Justiției - Direcția generală a penitenciarelor :Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilorNorma nr. 2 - pentru echiparea elevilor din școlile militare de maiștri și subofiteriNorma nr. 3 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor de oaspeti și a dormitoarelor organizate în unitățiNorma nr. 4 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecție și de lucruNorma nr. 5 - pentru echiparea generalilor și ofițerilor din rezerva și retragere cu drept de a li se confecționa uniforme militare în mod gratuit.D. Pentru Serviciul Roman de Informații:Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilorNorma nr. 2 - pentru echiparea ofițerilorNorma nr. 3 - pentru echiparea generalilor și ofițerilor din rezerva și retragere cu drept de a li se confecționa uniforme militare în mod gratuitNorma nr. 4 - pentru echiparea maiștrilor militari și subofițerilorNorma nr. 5 - pentru echiparea studenților din instituțiile militare de învățământ superiorNorma nr. 6 - pentru echiparea elevilor din școlile militare de maiștri militari și subofiteriNorma nr. 7 - pentru echiparea militarilor în termen și elevilor din școlile de ofițeri de rezervaNorma nr. 8 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor, a camerelor de oaspeti și a dormitoarelor organizate în unitățiNorma nr. 9 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecție și de lucruNorma nr. 9a- pentru inzestrarea cu echipament special și de protecție pentru personalul militar tehnic-operativ.E. Pentru Serviciul de Protecție și Paza:Norma nr. 1 - pentru echiparea cadrelor care îndeplinesc funcții de director, adjunct al directorului Serviciului de Protecție și Paza și generaliNorma nr. 2 - pentru echiparea ofițerilor bărbațiNorma nr. 3 - pentru echiparea ofițerilor femeiNorma nr. 4 - pentru echiparea maiștrilor militari și subofițerilor bărbațiNorma nr. 5 - pentru echiparea maiștrilor militari și subofițerilor femeiNorma nr. 6 - pentru echiparea cadrelor care încadrează Compartimentul AghiotantiNorma nr. 7 - pentru acordarea unor articole de echipament gratuit cadrelor militare, ca ținuta de instrucție, antrenament și misiuniNorma nr. 8 - pentru acordarea unor articole de echipament gratuit cadrelor militare din Forțele de Intervenție Antiteroriste, ca ținuta de instrucție, antrenament și misiuniNorma nr. 9 - pentru asigurarea unor articole de echipament cadrelor militare care executa cursuri, aplicații și misiuni speciale (inventar de unitate)Norma nr. 10 - pentru asigurarea unor articole de echipament cadrelor militare din escorta oficială auto-moto (inventar de unitate)F. Pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale:Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilorNorma nr. 2 - pentru echiparea ofițerilorNorma nr. 3 - pentru echiparea maiștrilor militari și subofițerilorNorma nr. 4 - echipament și materiale pentru pregătire fizica și sportNorma nr. 5 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor militare, cămine- lor de oaspeti și a dormitoarelor organizate în unitățiNorma nr. 6 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecție și de lucru. (la 31-12-1994, Actul a fost completat de Litera f), Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA Nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994 )  +  Anexa nr. 2Norme privind drepturile de materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, pentru sectorul de apărare naționala, ordine publică și siguranța naționala A. Pentru Ministerul Apărării:Norma nr. 13 - pentru înzestrarea cu cazarmament a căminelor militare de garnizoanăNorma nr. 14 - pentru aprovizionarea și consumul materialelor de spălat și igienă, de reparat și întreținere a echipamentului și de gospodărieNorma nr. 15 - pentru înzestrarea cu vehicule hipo, harnașament, materiale de întreținere și reparare a acestora, precum și pentru potcovitul cailorNorma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare contențiunii și îngrijirii câinilor de serviciuNorma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou și școlareNorma nr. 18 - pentru înzestrarea atelierelor de croitorie, cizmărie, lemnărie, rotărie și fierărie-potcovărie. (la 24-03-2007, Litera A. din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 51 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007 ) B. Pentru Ministerul de Interne: Norma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu materiale de spălat și igienaNorma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie și inventar de unitateNorma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu materiale pentru dotarea atelierelor de croitorie, cizmarie, curelarie, lemnărie, rotarie și fierărie-potcovarieNorma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu harnasament și vehicule hipoNorma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreținere și reparații echipamentNorma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreținere cai și de potcovitNorma nr. 18 - pentru aprovizionarea cu harnasament și materiale pentru dresajul câinilor de serviciuNorma nr. 19 - pentru aprovizionarea cu echipament și materiale pentru pregătire fizica și sportNorma nr. 20 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birouNorma nr. 21 - pentru aprovizionarea cu rechizite pentru învățământNorma nr. 22 - pentru aprovizionarea cu furnituri și rechizite pentru pregătirea de lupta și tactic-operativăNorma nr. 23 - pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale și de club.C. Pentru Ministerul Justiției - Direcția generală a penitenciarelor: Norma nr. 6 - pentru inzestrarea cu harnasament și vehicule hipoNorma nr. 7 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou și școlareNorma nr. 8 - pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale și de clubNorma nr. 9 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreținere și reparațiiNorma nr. 10 - pentru aprovizionarea cu materiale de spălat și igienaNorma nr. 11 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie și inventar de unitateNorma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreținere a căilor și potcovitul acestoraNorma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu harnasament și materiale pentru dresajul câinilorNorma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu scule și utilaje pentru ateliereNorma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu echipament și materiale pentru pregătire fizica și sport.D. Pentru Serviciul Roman de Informații : Norma nr. 10 - pentru aprovizionarea cu rechizite și furnituri de birouNorma nr. 11 - pentru aprovizionarea cu furnituri și rechizite pentru învățământNorma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu furnituri și rechizite pentru pregătirea de lupta și tactic-operativăNorma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu materiale de club și culturale, cărți și publicațiiNorma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu materiale de reparații și întreținere echipament și utilaje de resortNorma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu materiale de spălat și igienaNorma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie și inventar de unitateNorma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu scule și utilaje pentru ateliereNorma nr. 18 - pentru aprovizionarea cu echipament și materiale pentru pregătire fizica și sport.E. Pentru Serviciul de Protecție și Paza: Norma nr. 11 - pentru inzestrarea cu echipament de protecție și de lucru (inventar de unitate)Norma nr. 12 - pentru inzestrarea cu cazarmament a camerelor pentru odihna cadrelor în dispozitiv sau în unitate (în interes de serviciu) și dotarea acestora cu materialele necesareNorma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu materiale specifice atelierelor de croitorie, cizmarie și frizerieNorma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birouNorma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare contentiei și îngrijirii câinilor de serviciu, protecției personalului, dresajului și predresajului câinilor de serviciuNorma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreținere cai și materiale de potcovit.F. Pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale: Norma nr. 7 - pentru aprovizionarea cu materiale de spălat și igienaNorma nr. 8 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie și inventar de unitateNorma nr. 9 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare dotării atelierelor de croitorie și cizmarieNorma nr. 10 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreținere și reparat echipamentNorma nr. 11 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birouNorma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu rechizite pentru învățământNorma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu rechizite pentru pregătirea de lupta și tactic-operativăNorma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale și de club. (la 31-12-1994, Actul a fost completat de Litera g), Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA Nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994 ) --------------