HOTĂRÂRE nr. 5 din 16 martie 2018privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical
EMITENT
 • ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 29 martie 2018  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își exercită profesia de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:a) asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unități sanitare cu paturi, centre de primire urgențe și unități de primiri urgențe, servicii de ambulanțe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;b) asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unități de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;c) asistenții de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă și sănătate publică și asistenții care își desfășoară activitatea în institute/secții de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.  +  Articolul 2Asigurările de răspundere civilă în domeniul medical se vor încheia numai cu societăți de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul asigurări.  +  Articolul 3Valorile prevăzute la art. 1 sunt minimale, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali având libertatea ca, în funcție de specificul locului de muncă și activităților efectiv desfășurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 21/2008*) privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspundere civilă în domeniul medical și nr. 23/2010*) privind completarea Hotărârii Consiliului național nr. 21/2008 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională. Notă
  *) Hotărârile Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 21/2008 și nr. 23/2010 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 6Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști,
  Moașelor și Asistenților Medicali din România,
  Mircea Timofte
  București, 16 martie 2018.Nr. 5.----