HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 martie 2018privind eliberarea avizului anual pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care își exercită profesia ca persoană fizică independentă
EMITENT
 • ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 29 martie 2018  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Avizul anual pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care își exercită profesia ca persoană fizică independentă se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte cu unități sanitare autorizate conform legii în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale potrivit calificării profesionale dobândite.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști,
  Moașelor și Asistenților Medicali din România,
  Mircea Timofte
  București, 16 martie 2018.Nr. 2.----