HOTĂRÂRE nr. 127 din 21 martie 2018privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință", poziția 144 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „144.Valacyclovirum*#J05AB11“
  2. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință“, după poziția 236 se introduce o nouă poziție, poziția 237, cu următorul cuprins:
  „237.Combinații (Fluticasonum + Formoterolum) (conc. 50 µg/5 µg și 125 µg/5 µg)R03AK11“
  3. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 ,, DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“, la punctul G31b „Poliartrita reumatoidă“, după poziția 8 se introduce o nouă poziție, poziția 9, cu următorul cuprins:
  „9.Baricitinib**^1L04AA37“
  4. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 ,, DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“, la punctul G31d „ Spondilita ankilozantă“, poziția 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „5.Certolizumab pegol**^1L04AB05“
  5. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“, la punctul „P1: Programul național de boli transmisibile“, subpunctul „A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 22^6 se introduce o nouă poziție, poziția 22^7, cu următorul cuprins:
  „22^7.Combinații (Emtricitabinum + Tenofovirum)J05AR03“
  6. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“, la punctul „P1: Programul național de boli transmisibile“, subpunctul „B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 21 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 22-30, cu următorul cuprins:
  „22.Combinații (Amoxillinum + Acidum clavulanicum)J01CR02
  23.Combinații (Imipenemum + Cilastatinum)J01DH51
  24.LevofloxacinumJ01MA12
  25.LinezolidumJ01XX08
  26.RifamycinJ04AB03
  27.EtionamidumJ04AD03
  28.Combinații (Rifampicinum + Pyrazinamidum + Izoniazidum)J04AM05
  29.Combinații (Rifampicinum + Pyrazinamidum + Izoniazidum + Ethambutolum)J04AM06
  30.ClofaziminumJ04BA01“
  7. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“, la punctul „P3: Programul național de oncologie“, poziția 114 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „114.Carfilzomibum**^1ΩL01XX45“
  8. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“, la punctul „P3: Programul național de oncologie“, după poziția 114 se introduc trei noi poziții, pozițiile 115-117, cu următorul cuprins:
  „115.Blinatumomabum**^1L01XC19
  116.Daratumumabum**^1L01XC24
  117Panobinostatum**^1ΩL01XX42“
  9. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C3 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință“, după poziția 153 se introduce o nouă poziție, poziția 154, cu următorul cuprins:
  „154.TacrolimusumD11AH01“
   +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 21 martie 2018.Nr. 127.------