ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 20 din 21 martie 2018pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018  Luând în considerare faptul că poluarea determinată de emisiile provenite de la autovehicule este într-o constantă creștere, iar responsabilitățile cu privire la schimbările climatice necesită o abordare clară în sensul diminuării efectelor poluării, România aflându-se în procedură de infringement în ceea ce privește calitatea aerului,faptul că, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice, iar în cadrul programelor de finanțare, la art. 13 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se regăsește și Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic,având în vedere faptul că Programul este în curs de derulare, Ghidul de finanțare aferent acestuia fiind aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, iar prevederile sale sunt aplicabile până în anul 2019 inclusiv,ținând cont de faptul că în prezent, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice nu pot beneficia de finanțarea acordată prin Fondul pentru mediu, întrucât prețul de achiziție a acestui tip de autoturism depășește plafonul impus, respectiv suma de 18.000 euro, inclusiv TVA, iar această limitare poate însemna achiziționarea unor autovehicule cu un anumit grad de poluare în raport cu cele pur electrice,se impune ca prezenta completare să fie adoptată în regim de urgență, în scopul stimulării achiziționării de către autoritățile și instituțiile publice a vehiculelor noi în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, respectiv în următoarea sesiune a Programului ce se va desfășura începând cu luna martie a anului 2018.Pentru asigurarea cadrului legal necesar achiziționării autovehiculelor pur electrice și hibrid plug-in prin programele finanțate prin Fondul pentru mediu,considerând faptul că aceste elemente care, prin componenta de mediu, constituie o situație extraordinară, care obligă la adoptarea acestor soluții, iar amânarea reglementării acestora creează discriminare care poate avea repercusiuni dificil de estimat asupra autorităților și instituțiilor publice, în sensul că acestea nu ar putea participa în cadrul Programului, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă alineatul (9^2) al articolului 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (9^3), cu următorul cuprins:(9^3) Prin excepție de la prevederile alin. (8), autoritățile și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, pot achiziționa, în condițiile legii, autoturisme al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 35.000 euro inclusiv TVA, cu condiția ca achiziția acestora să fie realizată în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanțat din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 21 martie 2018.Nr. 20. ----