LEGE nr. 73 din 22 martie 2018pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 23 martie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 7 din 23 ianuarie 2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, cu următoarele modificări:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Impozitul prevăzut la alin. (1) se calculează prin aplicarea unor procente de 60% și, respectiv, de 80% din veniturile suplimentare, așa cum acestea sunt determinate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță, din care se deduc redevențele aferente acestor venituri, precum și investițiile în segmentul upstream. Procentele de calcul al impozitului sunt:a) 60% din venitul suplimentar pentru prețurile de până la 85 lei/MWh inclusiv;b) pentru prețurile care depășesc 85 lei/MWh se aplică un procent de 80% la venitul suplimentar obținut din diferența dintre 85 lei/MWh și prețul practicat.2. Articolul 7 se abrogă.3. Anexa se modifică și va avea următorul cuprins:  +  ANEXĂFormula de calcul pentru veniturile suplimentareÎn funcție de nivelul prețului se aplică următoarele formule de calcul:a) dacă PMPC este mai mic sau egal cu 85 lei/MWh, se aplică formula:Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = 0,60 * (VS – redevența * VS – VI)VS = (PMPC – PRC) * VGC;b) dacă PMPC este mai mare de 85 lei/MWh, se aplică formula:Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = IVS_1 + IVS_2,iarIVS_1 = 0,60* (VS_1 – redevența*VS_1 – VI)VS_1 = (85 – PRC) * VGCIVS_2 = 0,80* (VS_2 – redevența* VS_2)VS_2 = (PMPC – 85) * VGC,unde:VS - venitul suplimentar, calculat la PMPC de până la 85 lei/MWh;VS_1 - venitul suplimentar, calculat la PMPC de 85 lei/MWh;VS_2 - venitul suplimentar calculat la PMPC care depășește 85 lei/MWh;IVS_1 - impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat, calculat la PMPC de 85 lei/MWh;IVS_2 - impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat, calculat la PMPC care depășește 85 lei/MWh;VI - valoarea investițiilor în segmentul upstream în perioada pentru care impozitul asupra veniturilor suplimentare este datorat;PMPC - prețul mediu ponderat al gazelor naturale din producția internă proprie vândute;PRC - prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;VGC - volumele de gaze din producția internă vândute;IPC - indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică din România.  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 22 martie 2018.Nr. 73.----