ORDIN nr. 350/411/2018pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 350 din 19 martie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 411 din 1 martie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 22 martie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 2.124 din 14.03.2018 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 744 din 28.02.2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 58 și 285 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 60 și 61 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „60W62203001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINA/TAZO BACTAM ATB 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR115,33360018,71880013,441200
  61W53595006J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/TAZO BACTAM KABI 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.S1012,77800015,5990000,000000“
  3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 96 și 98 se abrogă.4. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 26 se adaugă o nouă poziție, poziția 27, cu următorul cuprins:
  „27W64018001J01GB01TOBRAMYCINUM ** BRULAMICINA 40 mg/mlSOL. PT. ADM. I.V. ȘI I.M.40 mg/mlPHARMNET PLUS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FIOLEPR105,1050006,4550000,000000“
  5. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 16 și 66 se abrogă.6. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 18 și 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „18W62203001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM PIPERACILINA/TAZO BACTAM ATB 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR115,33360018,71880013,441200
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  19W53595006J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM PIPERACILLIN/TAZO BACTAM KABI 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.S1012,77800015,5990000,000000“
  7. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ , subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 4 și 40 se abrogă. 8. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ , subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 6 și 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „6W62203001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINA/TAZO BACTAM ATB 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR115,33360018,71880013,441200
  7W53595006J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/TAZO BACTAM KABI 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.S1012,77800015,5990000,000000“
  9. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, poziția 29 se abrogă.10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 31 și 32 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „31W62203001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINA/TAZO BACTAM ATB 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR115,33360018,71880013,441200
  32W53595006J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/TAZO BACTAM KABI 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.S1012,77800015,5990000,000000“
  11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „ Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 28 și 52 se abrogă. 12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 30 și 31 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „30W62203001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINA/TAZO BACTAM ATB 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR115,33360018,71880013,441200
  31W53595006J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/TAZO BACTAM KABI 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.S1012,77800015,5990000,000000“
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 13 și 36 se abrogă.14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 15 și 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „15W62203001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINA/TAZO BACTAM ATB 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR115,33360018,71880013,441200
  16W53595006J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILLIN/TAZO BACTAM KABI 2 g/0,25 gPULB. PT. SOL. PERF.2 g/0,25 gS.C. FRESENIUS KABI - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.S1012,77800015,5990000,000000
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, poziția 28 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare începând cu luna martie 2018.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  ----