DECRET nr. 371 din 2 noiembrie 1976pentru aderarea Republicii Socialiste România la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaşterea reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor încheiat la Geneva la 20 martie 1958
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 93 din 4 noiembrie 1976    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Republica Socialistă România adera la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaşterea reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, cu următoarea rezerva:"Republica Socialistă România declara, în baza art. 11 paragraful 1 al Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaşterea reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor vehiculate cu motor, că nu se considera legată de prevederile art. 10 al articolului".  +  Articolul 2La depunerea instrumentului de aderare se va face următoarea declaraţie:"Republica Socialistă România considera ca menţinerea stării de dependenta a unor teritorii, la care se referă prevederile art. 9 din Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaşterea reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, nu este în concordanta cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu documentele adoptate de O.N.U. cu privire la acordarea independentei ţărilor şi popoarelor coloniale, inclusiv între state potrivit Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată în unanimitate prin rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din anul 1970, care proclama în mod solemn obligaţia obligaţia statelor de a favoriza realizarea principiilor egalităţii în drepturi a popoarelor şi a dreptului lor de a dispune de ele însele, în scopul de a pune de îndată capăt colonialismului".  +  Articolul 3Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, să se notifice depozitarului acordului ca Republica Socialistă România se considera legată de regulamente anexa la acord, menţionate în anexa la prezentul decret.4. - Acceptarea aplicării altor regulamente anexa la acord sau a amendatelor la regulamente se va face de către Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, cu avizul Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, al Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor şi al Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, iar Ministerul Afacerilor Externe va face notificările necesare potrivit procedurii prevăzute în acord.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa  LISTAregulamentelor anexa la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaşterea reciprocă a omologării şi pieselor cu motor, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, care se aplică în Republica Socialistă RomâniaNr. 1. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea proiectoarelor pentru vehicule automobile, emitand un fascicul de incrucisare asimetric şi un fascicul de drum sau numai unul din aceste fascicule.Nr. 2. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea becurilor pentru proiectare, emitand un fascicul de incrucisate asimetric şi un fascicul de drum sau numai unul din aceste fascicule.Nr. 3. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea dispozitivelor catodiptre pentru vehicule automobile.Nr. 4. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea dispozitivelor de iluminare a placii spate de înmatriculare a vehiculelor cu motor (cu excepţia motocicletelor) şi a remorcilor.Nr. 5. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea proiectoarelor cu lampa incorporată (sealed-beam) pentru vehicule automobile, emitand un fascicul de incrucisare asimetric european sau un fascicol de drum sau ambele fascicule.Nr. 6. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea indicatoarelor de direcţie a vehiculelor cu motor (cu excepţia motocicletelor) şi a remorcilor.Nr. 7. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea lampilor de poziţie, a lampilor roşii spate şi lampilor stop ale vehiculelor cu motor (cu excepţia motocicletelor) şi a remorcilor.Nr. 8. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea proiectoarelor pentru vehicule automobile, emitand un fascicul de incrucisare asimetric şi un fascicul de drum, echipate cu becuri halogene (H.1.), şi la omologarea becurilor halogene (H.1.)Nr. 9. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte zgomotul.Nr. 10. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte antiparazitarea.Nr. 11. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte rezistenta inchizatoarelor şi a balamalelor de uşi.Nr. 12. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte protecţia conducătorului faţă de dispozitivul de conducere în caz de soc.Nr. 15. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor echipate cu motoare cu aprindere comandata în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante ale motorului.Nr. 18. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor cu motor în ceea ce priveşte protecţia lor contra unei utilizări neautorizate.Nr. 19. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea lampilor de ceata pentru vehicule automobile.Nr. 20. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea proiectoarelor pentru vehicule automobile, emitand un fascicul de intalnire asimetric şi/sau un fascicul de drum şi echipate cu becuri halogene (H.4.), şi la omologarea becurilor insesi.Nr. 21. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte amenajarea lor interioară.Nr. 23. Prescripţii uniforme privind omologarea lampilor de mers înapoi pentru vehicule cu motor şi pentru remorcile lor.Nr. 24. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor echipate cu motoare Diesel în ceea ce priveşte emisia de gaze poluante ale motorului.Nr. 25. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea rezemătoarelor de cap încorporate sau nu la scaunul autovehiculului.Nr. 26. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea triunghiurilor de presemnalizare.Nr. 28. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea avertizoarelor sonore şi a automobilelor în ceea ce priveşte semnalizarea lor sonora.Nr. 30. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea pneurilor pentru automobile şi remorci.Nr. 31. Prescripţii uniforme referitoare la omologarea proiectoarelor de automobile, constituite din blocuri optice cu halogen (sealed-beam) (SB H.4), emitand un fascicul de intalnire asimetric şi/sau un fascicul de drum.Nr. 36. Prescripţii uniforme referitoare la caracteristicile constructive ale vehiculelor de transport în comun.ACORD 20/03/1958