HOTĂRÂRE nr. 104 din 15 martie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Se suplimentează numărul maxim de posturi, cu 25 de posturi contractuale, pe perioadă determinată, până la 31 august 2019 inclusiv, care vor fi destinate consolidării capacității Ministerului Transporturilor în pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 martie 2018.Nr. 104.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015) -----