ORDIN nr. 306 din 7 martie 2018privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 14 martie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 1.745 din 7 martie 2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După poziția nr. 6170 se introduc 7 noi poziții, pozițiile nr. 6171-6177, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObs.Denumire produsFormăConcentrațieFirmă/ȚarăDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  „6171W59620001AMIOKORDINSOL. INJ.150 mg/3 mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAAMIODARONUMCutie x 5 fiole x 3 ml soluție injectabilă (4 ani)C01BD01MI12.4514.1919.18NCant. 120.000 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 1 februarie 2019.
  6172W59709001CECENUCAPS.40 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIALOMUSTINUMCutie cu 1 flacon x 20 capsule (3 ani)L01AD02MI2217.462247.462487.88NCant. 300 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 1 februarie 2019.
  6173W56549001DACARBAZINE MEDAC 500 mgPULB. PT. SOL. PERF. 500 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIADACARBAZINUMCutie x 1 flacon x 500 mg pulbere pentru soluție perfuzabilă (3 ani)L01AX04MI67.6475.7695.79NCant. 1.142 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 21 august 2018.
  6174W54013001DISULONE 100 mgCOMPR.100 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIADAPSONUMCutie x 100 comprimate divizibile (5 ani)J04BA02MI32.9537.5649.13NCant. 330 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 14 august 2018.
  6175W63357001MELPHALAN HYDROCHLORIDE 50 mg/vialPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAMELPHALANUMCutie cu 1 flacon x 50 mg pulbere + 1 flacon solvent (2 ani)L01AA03MI98.32110.12134.43NCant. 1.352 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 21 august 2018.
  6176W62161001MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/mlSOL. INJ.5 mg/mlHYPERICUM - S.R.L. - ROMÂNIAMIDAZOLAMUMCutie x 10 fiole x 10 ml soluție injectabilă (3 ani)N05CD08MG187.54206.29251.84NCant. 50.000 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 1 februarie 2019.
  6177W64019001SULFAT DE MAGNEZIUSOL. INJ.250 mg/mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAMAGNESII SULFASCutie x 10 fiole x 5 ml soluție injectabilă (2 ani)B05XA05MI8.9310.1813.76NCant. 584.800 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 16 noiembrie 2018.“
  2. Pozițiile nr. 5611, 5612 și 5620 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 7 martie 2018.Nr. 306.----