LEGE nr. 61 din 9 martie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate2. După articolul 4^2 se introduc două noi articole, articolele 4^3 și 4^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^3(1) Unitățile penitenciare care nu pot asigura hrănirea persoanelor private de libertate pot fi deservite de către unitățile limitrofe care dispun de bloc alimentar, aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.(2) Decontarea contravalorii hrănirii persoanelor private de libertate de la alin. (1) se realizează potrivit metodologiei aprobate prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  +  Articolul 4^4Normele de hrană zilnice ale persoanelor private de libertate sunt cele cuprinse în anexa nr. 1, punctul II.3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Instituțiile publice prevăzute la art. 1 pot înființa în sediile în care își desfășoară activitatea, în unitățile subordonate și în garnizoane, popote sau bucătării de unitate pentru hrănirea personalului din subordine, pentru care cheltuielile de organizare și funcționare se suportă din credite bugetare aprobate.4. Titlul anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:NORME DE HRANĂ,în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate5. La anexa nr. 1, punctul II se modifică și va avea următorul cuprins:II. Norme de hrană specifice Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor ale persoanelor private de libertate
  Norma de hranăPlafon caloric calorii/om/ziDomeniul de aplicareInstituțiile în care se aplică
  minimummaximum
  Norma de hrană nr. 12 C-1600925Supliment pentru zile festiveMinisterul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma nr. 14B (Substituiri)--Normă pentru substituiri de alimenteMinisterul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 153.0003.820Se acordă persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 162.2502.855Se acordă persoanelor majore reținute, arestate preventiv, aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, aflate în centre de detenție sau centre educative.Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 172.2502.855Se acordă persoanelor majore, condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate.Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 17 A: - hrană rece; - hrană caldă.600790Supliment pentru muncă ușoară și medieMinisterul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 17 B: - hrană rece; - hrană caldă8001.065Supliment pentru muncă greaMinisterul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 17 C255410Supliment antidotMinisterul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 182.5003.175Bolnavi și gravideMinisterul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 18 A500860Supliment pentru gravide. Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei gravide, în lunile 5 - 9 inclusiv sau care au născut și nu alăptează copilul (pe perioada de 12 luni de la naștere).Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 18 B6001.255Supliment. Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei care au născut și alăptează copilul până la 1 an.Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 18 C9001.195Supliment. Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, cărora li se aplică insulino-terapie până la starea de comă.Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 18 D1.0001.400Supliment. Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, bolnave de TBC, HIV/SIDA.Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 18 E600825Supliment. Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, distrofice.Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 192.4003.160Se acordă ca hrană rece persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 202.0002.725Se acordă ca hrană rece persoanelor majore reținute, arestate preventiv și celor condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative. Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 229201.190Se acordă copiilor în vârstă de la 0-5 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenție. Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 231.2001.650Se acordă copiilor în vârstă de 6-12 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenție. Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 9 martie 2018.Nr. 61.-----