LEGE nr. 64 din 12 martie 2018pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLa articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, după sintagma „- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;“ se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:– Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 12 martie 2018.Nr. 64.----